Yhteiskehittäminen ja osaajaverkosto


Sociala tarjoaa verkostonsa avulla asiantuntijapalveluita, kuten luentoja, valmennuksia ja innostavia fasilitoituja työpajoja. Kysyttyjä teemoja ovat olleet palveluiden kehittäminen, laatu ja vaikuttavuus, palvelutuotanto- ja liiketoimintaosaaminen, toimintaympäristön muutos ja palvelutuottajajärjestöjen johtaminen. Lisäksi Socialalla on kumppaneidensa kanssa käynnissä kehityshankkeita, joilla vahvistetaan järjestölähtöisia palveluita.

Sylvester -webinaarisarja järjestöjen mahdollisuuksista tulevaisuuden sote-keskuksissa

Sote- ja työllisyyspalveluita tuottavat järjestöt ovat merkittävän muutoksen äärellä määrittäessään profiiliaan, tehtäviään ja strategiaansa suhteessa soteuudistukseen ja tulevaisuuden sote-keskuksiin. Socialassa uskotaan, että uudistus voi olla järjestöille mahdollisuus – ja haluamme olla mukana muutoksessa, koota järjestöjä yhteen ja tukea yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Järjestimme syksyllä 2020 Sylvester -webinaarisarjan, jossa asiantuntijoiden puheenvuoroilla ja keskusteluilla lisäsimme yhteistä ymmärrystä soteuudistuksesta ja järjestöjen yhteistyön mahdollisuuksista. Alustajina toimivat Mailis Salmi VTKL:stä, Jorma Niemelä Doktriinista, Sami Kaurto ja Nina Lyytinen Juveneksesta sekä Maarit Hirvonen ja Hanna Hauta-aho Socialasta.

Tutustu alustuksiin ja materiaaleihin:

Sylvester-webinaari osa 1 alustus

Sylvester-webinaari osa 2 alustus

Sylvester-webinaari osa 3 alustus

Materiaalit

 

Lisätietoja?

Lähetä meille viesti niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.

 

    Nimi / Järjestö, Yhdistys, tai Yritys (*)

    Puhelinnumero (*)

    Sähköposti (*)

    Viesti