Yhteiskehittämällä ratkaisuja sote-palveluihin

Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisussa ”Yhteiskehittämällä ratkaisuja sote-palveluihin – kansalaiset ja palvelunkäyttäjät mukaan kehittämiseen” tarkastellaan yhteiskehittämistä osana hyvinvointivaltion muutosta ja ammattilaisten ja palvelujen käyttäjien yhteistyötä. Artikkelien kirjoittajat rakentavat teoreettista ja käytännöllistä ymmärrystä yhteiskehittämisestä. Se tarkoittaa kansalaisten ja palvelujen käyttäjien osallistumista palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

Julkaisussa on mukana myös Päivi Heimosen ja Hanna Hauta-aho yhteisartikkeli ”Yhteisen hyvän alusta asiakaslähtöisiä palvelupolkuja vahvistamassa.” Artikkelissa kuvataan digitaalisen alustan kehittämisprosessia, joka toteutui järjestöjen ja julkisen sektorin sote-toimijoiden yhteiskehittämisenä. Yhteiskehittämistä ohjasivat palveluiden asiakaslähtöiset kehittämismenetelmät, palvelumuotoilu, luovat ongelmanratkaisuprosessit ja Lean Service Creation -metodit.

Kirjoittajien näkemyksen mukaan yhteiskehittämisessä on arvokasta eri osapuolten osaamisen näkyväksi tekeminen ja kaikkien tasa-arvoinen osallistuminen. Päivi Heimonen ja Hanna Hauta-aho uskovat, että yhteiskehittäminen on mahdollisuus tuottaa innovatiivisia ratkaisuja sosiaali- ja terveyspalvelujen haasteisiin uusilla hyvinvointialueilla.

Kirjoittajat:

Hanna Hauta-aho (Professional Master of Quality ja kulttuurituottaja AMK)
on Alustapalvelu Sociala Oy:n toimitusjohtaja. Hän on kiinnostunut organisaatioiden yhteistyöstä asiakaslähtöisillä palvelupoluilla. Erityisesti hän innostuu teknologialla tuetuista prosesseista, yhteisistä oivalluksista ja rohkeista kokeiluista.

Päivi Heimonen (YT, KM ja sosionomi AMK) työskentelee yliopettajana Tampereen ammattikorkeakoulussa erityisesti sosionomi YAMK-tutkinnon sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan parissa. Lisäksi hän toimii sote-järjestöjen johtajien mentorina ja sparraajana. Heimonen on kiinnostunut luovasta, asiakaslähtöisestä ja palvelumuotoilua hyödyntävästä kehittämisestä sekä jatkuvasta oppimisesta ja kestävästä kehityksestä muuttuvassa maailmassa.

Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-392-6

Viittaaminen

Keskitalo, E., & Vuokila-Oikkonen, P. (toim.). (2021). Yhteiskehittämällä ratkaisuja sote-palveluhin – kansalaiset ja palvelunkäyttäjät mukaan kehittämiseen. (Diak Työelämä 25). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-392-6

Yhteisen hyvän alusta ® on Alustapalvelu Sociala Oy:n kehittämä ja ylläpitämänä digitaalinen ympäristö, jonka kautta palveluita tuottavien organisaatioiden osaaminen ja asiantuntemus tarjotaan osaksi asiakaslähtöisiä palvelupolkuja.

Yhteisen hyvän alusta ® on käytössä myös Tampereen Kotitori-palveluintegraattorimallissa tukemassa asiakkaiden, Tampereen kaupungin, palveluintegraattorin ja palveluntuottajien yhteistyöprosesseja.