YHTEISEN HYVÄN ALUSTA

Yhteisen hyvän alusta on digitaalinen ympäristö, jonka kautta palveluita tuottavien järjestöjen osaaminen ja asiantuntemus tarjotaan osaksi asiakaslähtöisiä palvelupolkuja. Alustalla tuetaan uudenlaista yhteistyötä Socialan kehittämän toimintamallin mukaisesti.

Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyvä Kotitori-palveluintegraattorimalli hyödyntää Yhteisen hyvän alustaa neuvonnassa ja ohjauksessa, henkilöstövuokrauksessa ja kotona asumisen tukipalveluiden välittämisessä. Lisäksi Yhteisen hyvän alustalla ylläpidetään Palveluhakua, jonka kautta kotona tukea tarvitsevat asiakkaat voivat perehtyä ja vertailla palveluita sekä ottaa yhteyttä luotettaviin palveluntarjoajiin.

Tutustu Palveluhakuun oheiselta videolta

Yhteisen hyvän alustan kautta koordinoidaan palveluntuottajaverkoston hoitajia Tampereen ja Oriveden kaupunkien kotihoitoon. Alustalla siirtyy hoitajia, osaamista ja työvuoroja koskevat tiedot palveluiden järjestäjän ja palveluntuottajien kesken.

Tutustu videolta, miten hyödynnämme Yhteisen hyvän alustaa henkilöstövuokrauksen yhteistyöprosessien tukena.

Digitaalisella alustalla tuetaan neuvonnan ja palveluohjauksen monipuolisten asiakaskanavien lisäksi raportointia, palautejärjestelmää ja etenkin ammattilaisten, asiakkaiden ja palveluntuottajien välisiä, asiakaslähtöisiä yhteistyöprosesseja yli organisaatiorajojen.