YHTEISEN HYVÄN ALUSTA

Yhteisen hyvän alusta on digitaalinen ympäristö, jonka kautta palveluita tuottavien järjestöjen osaaminen ja asiantuntemus tarjotaan osaksi asiakaslähtöisiä palvelupolkuja. Alustalla tuetaan ärjestöjen uudenlaista yhteistyötä Socialan kehittämän toimintamallin mukaisesti.

Tarjous järjestöille!

Sociala Oy tarjoaa palveluita tuottaville järjestöille mahdollisuuden tutustua Yhteisen hyvän alustaan kaikkiin toiminnallisuuksiin ilmaiseksi, ilman sitoumuksia, vuoden 2021 ajan.

Täyttämällä oheisen lomakkeen, annat Sociala Oylle luvan julkaista Valviran rekisteristä saadut järjestön perustiedot Yhteisen hyvän alustalla. Lomakkeen täytettyään järjestö saa Sociala Oy:ltä tunnukset Yhteisen hyvän alustalle, sekä tarvittavan ohjauksen alustan käyttöön.

Jos järjestö haluaa jatkaa Yhteisen hyvän alustan käyttöä tammikuusta 2022 eteenpäin, tulee järjestön olla liittynyt Socialan osakkaaksi vuoden 2021 aikana.

Ilmoittaudu Yhteisen hyvän alustan käyttäjäksi

Täytä ja lähetä tämä lomake: https://forms.gle/DHcmaowQmSzuxpWe6


Ota yhteyttä!

Terhi Auvinen
Puh. 050 472 7000
terhi.auvinen@sociala.fi

 

 

Socialan Yhteisen hyvän alusta -hankkeessa


 • tarjotaan järjestötaustaisille palveluntuottajille kilpailukykyä ja innovaatio-osaamista vahvistavaa muutostukea ja koulutusta,
 • kehitetään järjestöjen kanssa yhdessä asiakasarvoa lisäävä, palvelujen laatua ja tuottavuutta vahvistava alustapalvelu ja
 • rakennetaan kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhdessä vertaisoppimista ja yhteistä liiketoimintaa tukeva ekosysteemi.

Ohjausryhmän jäsenet

 • Ikonen Raimo, ohjausryhmän puheenjohtaja
 • Hasselström Kajsa, Futurice Oy
 • Kortelainen Risto, Essote
 • Ylikoski Elina, Diak
 • Pajula Elina, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
 • Suojasalmi Jussi, Sovatek-säätiö

Ohjausryhmän asiantuntijat

 • Hirvonen Maarit, Alustapalvelu Sociala Oy
 • Kainulainen Sakari, Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Niemelä Jorma, Doktriini
 • Pirskanen Pia, Etelä-Savon Ely-keskus
 • Rökman Kaija, Kela

Diakonia-ammattikorkeakoulu on hankkeessa mukana, vahvistaen järjestöjä erityisesti sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämisosaamisella. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen).