Yhteisen hyvän alusta Tampereen Kotitorilla

Alustapalvelu Sociala Oy:n visiona on olla hyvinvointipalveluiden vastuullinen ja älykäs yhteisötalouden alusta, joka vahvistaa järjestöjen asiakaslähtöistä yhteistyötä yhteisten arvojen ohjaamana. Socialan osakkaita ovat suomalaiset järjestöt, erityisesti ne, joilla on sote- ja työllisyyspalveluita.

Palveluita tuottaville järjestöille yhteisten arvojen ohjaamat ja asiakaslähtöiset yhteistyöprosessit on innostava tulevaisuuden unelma. Järjestöissä tunnistetaan asiakkaiden kanssa yhdessä päivittäin arjen solmuja, joita eri toimijoiden yhteistyön puute aiheuttaa asiakkaan palvelupoluille.

Oikeat palvelut, oikeaan aikaan

Tampereen kaupunki on kehittänyt kumppaneidensa kanssa Kotitori-palveluintegraatiotoimintamallia vuosia. Kotitori on konkreettinen esimerkki julkisen, järjestöjen ja yritysten yhteistyöstä asiakkaan palvelupolulla. Kotitorin tavoitteena on löytää asiakkaalle tarkoituksenmukaiset palvelut oikeaan aikaan. Toimintamallin keskiössä on asiakkaiden matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus, kehittämispalvelut sekä palveluntuottajaverkoston kokoaminen. Palveluintegraation ja asiakaslähtöisten palvelupolkujen lisäksi malli tukee myös yhteisötaloutta ja alueen elinvoimaisuutta.

Socialan kokoama ryhmittymä on toiminut Tampereen kaupungin kumppanina ja palveluintegraattorina 1.9.2021 alkaen. Neutraliteetin kannalta on tärkeää, että palveluintegraattori ei itse tuota palveluita, joita Socialan kokoama kokoama monipuolinen palveluntuottajaverkosto tuottaa.

Teknologialla tuettuja yhteistyöprosesseja

Kotitorilla on Socialan kumppanuuden myötä keskitytty erityisesti teknologialla tuettuihin yhteistyöprosesseihin, ottamalla käyttöön järjestöjen yhdessä kehittämä Yhteisen hyvän alusta. Digitaaliseen palvelukokonaisuuteen kuuluu Kotitorin asiakaslähtöiset web-sivut, puhelinneuvonta, chat, sähköposti ja sähköiset yhteydenotto- ja palautelomakkeet. Itsenäisesti, omaisen tai ammattilaisen kanssa yhdessä palveluita etsiville on apuna Kotitorin Palveluhaku ja Laitetori materiaalipaketteineen.

Yhteisen hyvän alustalla koordinoidaan myös palveluntuottajaverkoston palveluiden tilaus- ja toimitusprosessit, hallinnoidaan asiakaskontakteja, raportoidaan palveluita koskevia tietoja mm. laskutusta, asiakastyytyväisuuden seurantaa ja palveluiden kehittämistä varten. Tampereen kaupungin Kotitorille konseptoitua Yhteisen hyvän alusta -palvelua käyttää noin 60 paikallista palveluntuottajaa, 10 Kotitorin palveluohjaajaa, 30 Tampereen kaupungin asiakasohjaajaa, 30 Tampereen kaupungin sosiaalityöntekijää ja 70 Tampereen kaupungin kotihoidon esimiestä ja työjärjestelijää.

Tampereen Kotitori-palveluintegraattoritoimintamalli palvelee kuukaudessa noin 5000 asiakasta, joiden kaikkien sujuvien ja asiakaslähtöisten palvelupolkujen edellytyksenä on yhteisten arvojen ohjaamat ja teknologialla tuetut yhteistyöprosessit eri toimijoiden kesken.

Blogi on tiivistelmä Hanna Hauta-ahon esityksestä Yhteisen hyvän alusta® & Tampereen Kotitori-palveluintegraattoritoimintamalli TerveSos 2022 -tapahtumassa 24.5.2022. Tapahtuman järjestävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ja Lahden kaupunki.

Esityksen diat löytyvät täältä:

TerveSos 24.5.2022 Hanna Hauta-aho_Sociala