Verkostoitumista ja kuulumisten vaihtoa Kotitorin palveluntuottajatapaamisissa  

Sociala Kotitorin palveluintegraattorina järjesti Kotitorin palveluntuottajille ja palveluhaun yrityksille tilaisuudet 8. ja 9. kesäkuuta Tammelan Lähitorilla tapaspöydän ympärille. Näkeminen kasvokkain oli juhlimisen aihe itsessään, minkä lisäksi tilaisuuteen houkutteli myös kiinnostus verkostoitua. Tilaisuuksissa jaettiin eri palveluntuottajien kuulumiset ja ideoitiin, miten yhteistyötä voitaisiin kehittää. Toive tavata syksyllä uudelleen kertoi onnistuneesta tilaisuudesta

(Jatkuu kuvan jälkeen)

Kotitorin palveluntuottajat 

Kotitorin palveluverkosta suurin osa sai raivattua kalenteriin tilaa ja pääsi tapaamiseen. Olipa kyseessä turva-, kauppa- tai erityisryhmien palvelut, nopeasti löydettiin palvelun yhtymäkohtia – asiakkaat ovat yhteiset kuin myös halu palvella heitä hyvin. Samaistuttavaa löytyi paljon ja havaintoja syntyi palveluiden keskinäisestä näkyvyydestä asiakkaan palvelupolulla. ”Ai niin, teidän kauppakassien tuojat hyvin sanovat, että turvahälytys on aiheeton”, todettiin turva- ja kauppapalvelun yhteistyöstä. 

Keskusteluissa huomioitiin myös vapaaehtoistyön merkitys asiakkaiden tarpeiden täydentämisessä. Monet olivat asiakaskohtaamisissa havainneet varsinaisen asian taustalla olevan yksinäisyyden ja halun puhua jollekin. Tässä vapaaehtoistyön rooli on merkittävä. Tästä virisi pohdintaa, miten eri palveluntuottajat voisivat yhdistää asiakkaan vapaaehtoiselle

Palveluhaku 

Palveluhaku on yksi Kotitorin palveluista. Palveluhaussa on mukana n. 70 palveluntuottajaa aina siivouksesta apuvälineisiin.  Tilaisuudessa eri palveluntuottajat pääsivät tutustumaan toisiinsa sekä Lähitorien toimintaan. Erityisesti siitä, miten Lähitorit tavoittavat viime hetkellä syrjäytymisvaarassa olevia asiakkaita ja ohjaavat eteenpäin, saatiin koskettavia esimerkkejä ja ajattelemisen aiheita.  

Ohjelmassa keskityttiin palveluhaun toimintaan ja uudistukseen Socialan palvelupäällikön Marja Heikelän alustuksella. Esityksen jälkeen tapaksien syönnin lomassa pohdittiin palveluhaun kehittämistarpeita. Uusia ideoita tuli paljon ja yhdessä mietittiin käytännöllisiä ratkaisumahdollisuuksia. Ajatuksia tuli muun muassa siitä, miten palveluhaun käyttö olisi asiakkaalle mahdollisimman helppoa ja selkeää, sekä miten Kotitori voisi parantaa yritysten tasavertaista näkyvyyttä. ”Palveluntuottajien näkemykset olivat arvokkaita, koska he työskentelevät asiakasrajapinnassa. Saimme näin esille heidän kokemuksensa asiakkaiden tarpeista”, kiteytti Marja Heikelä palautteen.  

Eri puheenvuoroissa nousi esiin tärkeitä pohdintoja asiakkaiden haasteista ja siitä, miten palveluntarjoajat yhdessä Kotitorin kanssa voivat tarjota ratkaisun asiakkaan tilanteeseen. Asiakkaiden palvelemisessa olennaista olisi myös yhteistyö muiden palveluntarjoajien kanssa. Palveluntarjoajat toivoivat pystyvänsä ohjaamaan asiakkaan toiselle hyväksi toteamalleen palveluntarjoajalle, jos omat resurssit ja palvelut eivät enää vastaa asiakkaan tarpeita.

Oli ilahduttavaa, että osallistujat toivat esille verkostoitumisen tarpeen etenkin juuri nyt uudelle hyvinvointialueelle siirryttäessä. Yhdistämällä resurssit näin pienetkin toimijat pääsevät mukaan tarjoamaan palvelujaan”, summasi Socialan toimitusjohtaja Hanna Hauta-aho tapaamisen merkitystä. Syksylle on suunnitteilla uusi, yhdistetty tapaaminen, jossa myös palveluntuottajat ja palveluhaun yritykset pääsevät kohtaamaan.