Tavoitteellista yhteistyötä työllisyyden hoidossa

Kutsuimme kaikki kiinnostuneet yhteiseen webinaariin iloitsemaan yhdessä järjestöjen menestymisestä työllisyyden hoidossa. Kahden erilaisen esimerkin kautta saimme jaettua uusia ideoita ja vahvistusta hyville käytännöille. Pirkanmaan Työtalo ja Pohjois-Savossa toimiva Tukeva-säätiö ovat erilaisia toimijoita, joita yhdistää aito asiakaslähtöisyys ja vahva usko yhteiskehittämiseen.

Yhdessä tehden, asiakkaan etu edellä

Sociala kokoaa julkisiin hankintoihin ryhmittymiä alueellisista toimijoista, jolloin järjestöt osallistuvat yhdessä kilpailutuksiin. Näin kaikki järjestöt ovat tasavertaisina mukana tarjouksen tekemisessä. Kun tarjoamme palveluita ryhmittymänä, tarjoukseen osallistutaan yhdessä lasketulla yhteisellä hinnalla. Näin kaikki menestyy. 

Webinaarissa kuultiin Mielen ry:n palvelujohtaja Kimmo Laitisen kokemuksista työllisyyspalveluiden tuottamisesta konsortiomallilla. Pirkanmaan Työtalossa konsortion palveluntuottajina ovat Mielen ry, Sopimusvuori ry, SunUra Oy, Työvalmennussäätiö Syke sekä alihankkijan roolissa Verve Oy ja Cimson Koulutuspalvelut Oy. Pirkanmaan Työtalon asiakasvolyymi on yli 2000 asiakasta vuosien 2019–2021 aikana. Konsortiossa jäsenet toimivat tasavertaisessa asemassa. 

“Luottamus ja avoimuus on avainasioita toimivassa konsortiossa. Konsrotiomallissa on mahdollisuus laajentaa oman palvelutuotannon volyymia. Mahdollisuuksien ja riskien kantaminen kohdistuu useammalle järjestölle ja osaamisen on laajempaa.” kertoo Kimmo Laitinen. 

Oikea henkilö, oikeassa palvelussa, oikeaan aikaan

Webinaari jatkui toisella esimerkillä onnistuneesta kumppanuudesta. Kuopion kaupungin työllisyyspalvelupäällikkö Virpi Norosen mukaan Tukeva-Säätiö on yksi Kuopion kaupungin merkittävimmistä ja pitkäaikaisimmista työllisyyspalveluiden palveluntuottajista. Tilaaja–tuottaja -mallia on rakennettu Kuopiossa tiiviissä yhteistyössä palveluntuottajien kanssa yli 10 vuoden ajan.  Yhteistyön pohjana toimivat palvelukuvaukset, jotka raamittavat hankittavien palvelujen sisältöä. Palveluiden hankinnassa on pilotoitu erilaisia malleja ja menettelyjä, kuten palveluseteliä. Tällä hetkellä hankinnat toteutetaan dynaamisena pienhankintana.

Virpi Norosen mukaan hyväksi havaitut käytännöt kiteytyvät yhteiseen tekemiseen ja vuoropuheluun. Säännölliset yhteistyöpalaverit, joissa on mukana edustus kaikilta palveluntuottajilta sekä sosiaalityöstä, ovat tärkeitä. Tärkeää on myös selkeästi määriteltyjen roolit ja vastuut sekä tiedon ja palautteen kerääminen asiakkailta. Positiivisia kokemuksia on saatu yhteisestä asiakastietojärjestelmästä ja kirjaamiskäytäntöjen sopimisesta, erityisesti silloin kun asiakas siirtyy palveluntuottajalta toiselle. Kuopion kaupunki on tällä hetkellä mukana työllisyyden kuntakokeilussa.

Tukeva-Säätiön valmennus- ja laatupäällikkö Tarja-Liisa Riipinen kertoi, että Tukeva-Säätiön perustamisen taustalla on ajatus työllistymisen palveluiden ja niiden sisällön ja laadun yhdenmukaistamisesta. Tukevan ydinosaamista on sosiaalinen valmennus ja kuntoutus, jota tukee monipuolinen työpaja- ja kierrätystoiminta. Tukeva-Säätiö edistää siis myös kiertotaloutta. Tukeva-Säätiö toimii tällä hetkellä Kuopiossa, Leppävirralla, Siilinjärvellä ja uusimpana myös Varkaudessa. Perustyömuotoja on yksilövalmennus, työvalmennus ja ryhmävalmennus.

Palvelussa onnistuminen edellyttää kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arviota, palveluohjauksen oikea-aikaisuutta, monialaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä riittävää palveluvalikkoa. 

“Tärkeintä on, että oikea henkilö on oikeassa palvelussa oikeaan aikaan.” tiivistää Tarja-Liisa Riipinen. 

Tukevassa keskiössä on valmentautuja, ei asiakas. Tällä halutaan pois palvelukeskeisyydestä ja kohti toimijuutta. Tähän ei päästä pakolla. Tarja-Liisan mukaan joskus on tärkeintä vain “olla vierellä ja antaa valmentautujan kipuilla”, ajan kanssa edistymistä kyllä tulee. Jokaiselle valmentautujalle halutaan tarjota mahdollisuus onnistumisiin, riittävästi aikaa muutokselle sekä ihan oikeita työtehtäviä. Tämän edellytyksenä on toimiva työelämäyhteys, mistä Tukeva-Säätiössä onkin voitu iloita.

Tukeva-Säätiön valmentautuja Ilmari kuvasi omaa matkaansa työllisyyspalveluissa, korostaen hän riittävän ajan antamisen merkitystä. Ilmarin oma tilanne näyttää nyt valoisalta ja hän haluaisikin tulevaisuudessa auttaa erityisesti nuoria elämässään eteenpäin. Tähän Ilmarilla oli työllisyyspalveluiden tuottajille konkreettinen kehittämisehdotus: etäpalveluita olisi tärkeää kehittää, digituki huomioon ottaen. Ilmari muistutti, että esimerkiksi etsivässä nuorisotyössä on joskus aloitettava kotiin tarjottavilla palveluilla. Etäpalvelut olisi tässä isoksi eduksi.

Verkostoja kannattaa vahvistaa

Suomessa on noin 1700 yhteiskunnallista yritystä, joista noin puolet sote-alan palveluja tuottavia järjestöjä. Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto FinSERN:n toiminnanjohtaja ja Diakin TKI toiminnan asiantuntija, YTT Harri Kostilainen osallistui webinaariin kuvaamalla yhteiskunnallisten yritysten toimintaympäristöstä ja kehittämismahdollisuuksista. Suomessa on tavoittena on nostaa työllisyysaste vähintään 75%, eikä tämä Harrin mukaan onnistu ilman yhteiskunnallisia yrityksiä ja konkreettisia toimia osatyökykyisten työllisyyden hoidossa.

Osatyökykyisiä työttömiä on noin 200.000 ja heistä kolmannes haluaa ja kykenee töihin. Asiakasohjauksen ongelmana on se, että työllistymispalvelut eivät tunnista osatyökykyisten työttömien yksilöllisiä tilanteita ja osaamista tehokkaasti. Näin ollen työllistymistuloksetkin jäävät usein heikoiksi. Työllisyyden hoidossa tarvitaan uusia keinoja ja yhteiskunnallisten yritysten verkostoitumista, tunnettavuutta, resurssointia ja osaamista.” toteaa Harri Kostilainen. 

Webinaari oli osa Socialan yhteiskehittämisen palveluita. Socialan toimintafilosofia nojaa vahvasti kansalaisyhteiskuntaan. Socialassa unelmoidaan yhteiskunnasta, jossa ihminen on kokonaisuus ja järjestökentän moninaisuus rikkaus. Socialan vahvuus rakentuu osakkaiden arvoista ja osaamisesta. Järjestöille mahdollistamme uudenlaisen yhteiskehittämisen toimintatavan ja sitä tukevan digitaalisen alustan.

Lisätietoa:

Millaisista järjestöjen tuottamista palveluista haluaisitte seuraavaksi kuulla? Kerro meille lähettämällä viesti osoitteeseen: info@sociala.fi

Webinaarin esitykset löydät täältä

Pirkanmaan Työtaloon pääset tutustumaan tarkemmin täällä: https://www.tyotalo.fi/

Tukeva-Säätiöön pääset tutustumaan tarkemmin täällä: https://tukevasaatio.fi/