Kotitorin palvelupäälliköt aloittivat työnsä

Marja Heikelä ja Kirsi Mustonen ovat aloittaneet työnsä Alustapalvelu Socialan palvelupäällikköinä. He tekevät tiivistä yhteistyötä palveluntuottajien, Tampereen kaupungin yhteyshenkilöiden ja Kotitorin neuvonnan- ja ohjauspalveluiden tiimin kanssa.

Marja Heikelän vastuulla on Kotitori-palveluintegraatiomallin mukaiset sosiaalipalvelut ja palveluntuottajaverkoston ohjaus ja seuranta. Palvelupäällikkö kehittää ja ylläpitää Yhteisen hyvän alustan palveluhakua ja varmistaa, että asiakkaiden ja sidosryhmien on helppo löytää palveluja ja tuottajien niitä markkinoida. Kirsi Mustonen vastaa hoitajavuokrauksesta sekä palveluiden laadun arvioinnista ja raportoinnista, muutosjohtamisesta ja kehittämisestä. Kirsi edistää työssään teknologialla tuettuja palveluprosesseja ja hänellä on keskeinen rooli asiakaslähtöisten palvelupolkujen kehittämisessä.

Marja Heikelä sosionomi YAMK Palvelupäällikkö – kotiin tuovat palvelut

 

Marja Heikelän ajatuksia uudesta työstä:  ”Koti on meille tärkeä paikka, jossa haluamme asua mahdollisimman pitkään.  Tunnen suurta merkitystä Socialan työssäni, kun olen mukana kehittämässä asiakkaiden kotona asumista edistäviä palveluja Kotitorille yhdessä Tampereen kaupungin ja laajan palveluntuottajaverkoston kanssa. Kotiin tuotavia palveluja olen kehittänyt aikaisemmin ikäihmisille ison senioritalon johtajana ja kaiken ikäisille rakennusliikkeen tarjoamana palveluna digitaalisen alustan kautta. Nyt on mielenkiintoista olla edistämässä asiakkaiden tarpeita vastaavaa palveluverkoston toimintaa, jotta kotona olisi hyvä olla. Uskon yhteistyön voimaan.“

 

 

 

Kirsi Mustonen sairaanhoitaja YAMK Palvelupäällikkö – teknologialla tuetut palvelut ja kehittäminen

“Onpa upeaa päästä mukaan kehittämään uusia toimintamalleja sotepalveluihin. Erityisesti sydämeni sykkii järjestölähtöisille palveluille, joissa olen työskennellyt reilut parikymmentä vuotta erilaisissa asiakas-, organisointi- ja kehittämistehtävissä. Tätä ennen toimin ammatillisena opettajana lähihoitajakoulutuksessa, jossa innostuin digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista. Yhteiskunnallinen yritys taustaorganisaationa, yhteiskehittäminen toimintatapana ja asiakaslähtöiset palvelupolut tavoitteena muodostavat arvojeni mukaiset lähtökohdat palvelupäällikön tehtävään.” iloitsee palvelupäällikkö Kirsi Mustonen

Mikä on Kotitori? 

Tampereen kaupungin Kotitori on monituottajuuteen pohjautuva kumppanuusmalli. Se yhdistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut ja toiminnan yksittäisen asiakkaan ja palvelujen järjestäjän tueksi. Palveluintegraattorin toiminnan ydin on asiakkaiden matalan kynnyksen neuvonnassa ja ohjauksessa, kehittämispalveluissa sekä palvelutuottajaverkoston kokoamisessa. 

Yhteisen hyvän alusta on Alustapalvelu Sociala Oy:n kehittämä ja ylläpitämänä digitaalinen ympäristö, jonka kautta palveluita tuottavien organisaatioiden osaaminen ja asiantuntemus tarjotaan osaksi asiakaslähtöisiä palvelupolkuja. Sociala on yhteiskunnallinen yritys, jonka tavoitteena on olla Suomen hyvinvointipalveluiden vastuullinen ja älykäs yhteisötalouden alusta.