Tampereen Kotitori starttaa uusin voimin

Tampereen kaupungin Kotitori-toiminta on siirtynyt tänään 1.9.2021 uudelle palveluintegraattori-ryhmittymälle: Sociala Oy, Tammenlehväkeskus Oy ja Tampereen kehitysvammaisten tuki ry ovat rakentaneet uudistuneen Kotitori-toiminnan järjestöjen ja yhteiskunnallisten yritysten osaamista hyödyntäen.

“Olemme innoissamme, että saamme olla viemässä yli 10 vuoden ajan kehitettyä Kotitori-mallia eteenpäin. Haluamme sujuvoittaa asiakaslähtöisiä yhteistyöprosesseja digitalisaation keinoin.”

Hanna Hauta-aho, Sociala Oy, Toimitusjohtaja

Sociala Oy, Kotitori- palveluintegraattorina vastaa kotona asumista tukevien palvelujen palveluntuottajaverkoston kokoamisesta. Yhtenä palveluna Tampereen Kotitori-toimintamallissa on noin 300 keskustan tuntumassa asuvan ikäihmisen kotihoito. Syksystä alkaen palvelua tuottaa Hoiva Petsamo ryhmittymä, joka koostuu Tampereen Ensi- ja Turvakoti ry:stä ja Koivupirtin säätiöstä. 

Kotona asumista tuetaan kotihoidon lisäksi turva-, ateria-, siivous ja kauppapalveluilla. Näitä tuottavat muun muassa Tunstall Oy, Mielen ry:n omistama Sunura Oy, Amurin Teontupa ry ja Tampereen ylioppilaskunta TREYn omistama Juvenes Oy.

Uuden sopimuskauden myötä Kotitori-palveluintegraattorimalli täydentyy avustaja- ja saattajapalvelulla vammaisille henkilöille, vaikeavammaisten henkilöiden kotihoidolla ja erityistä tukea tarvitsevien lasten lastenhoitopalvelulla. Nämä palvelut alkavat vuoden 2022 alusta. Kokonaisuudesta vastaa Honkalampisäätiö, jolla on vahvaa osaamista vammaispalveluiden kehittämisestä ja esteettömyyden edistämisestä.

Kotitori-palveluintergraattorimalli on monituottajuuteen pohjautuva kumppanuusmalli, joka yhdistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut ja toiminnan yksittäisen asiakkaan ja palvelujen järjestäjän tueksi. Palveluintegraattorin tehtäviin kuuluvat integraattoritehtävät, neuvonta- ja ohjauspalvelut, laitetori sekä kehittäminen ja muutosjohtamisen tuki.

Tampereen Kotitori-palveluintegraattorimallin hankintasopimuksen arvonlisäveroton vuosiarvo on noin 16 miljoonaa euroa ja sopimuskausi 1.9.2021 – 31.8.2024.

Kotitorin neuvonta- ja ohjauspalvelut sekä Socialan kokoaman ryhmittymän ja palveluntuottajaverkoston osaajat löytyvät syyskuusta alkaen osoitteesta https://tampereenkotitori.fi/ sekä Tampereen Kotitorilta (Frenckel­li­naukio 2 b, 33101 Tampere) ja Tammelan Lähitorilta (Itsenäisyydenkatu 21 B) .