Sylvester -webinaarit tukena muutoksessa

Sote- ja työllisyyspalveluita tuottavat järjestöt ovat merkittävän muutoksen äärellä määrittäessään profiiliaan, tehtäviään ja strategiaansa suhteessa soteuudistukseen ja tulevaisuuden sote-keskuksiin.

Uudistus on järjestöille mahdollisuus. Se kuitenkin edellyttää toteutuakseen järjestöjen keskinäistä, uudenlaista yhteistyötä ja tiivistä yhteiskehittämistä palveluiden järjestäjien kanssa. Järjestöjen yhteisenä tavoitteena tulee olla vaikuttavat ja laadukkaat palvelut sekä asiakasarvon ja -ymmärryksen lisääntyminen sote- ja työllisyyspalveluissa. 

Sociala on syntynyt tarpeesta vahvistaa järjestötaustaista, arvopohjaista sote-ja työllisyyspalvelutuotantoa. Haluamme olla mukana muutoksessa, koota järjestöjä yhteen ja tukea yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Järjestämme syksyn aikana Sylvester -webinaareja: avoimia tilaisuuksia Socialan osakkaille ja muille soteuudistuksesta kiinnostuneille järjestöille. Nimen nappasimme dosentti Jorma Niemelän blogista “Sylvesterin päivän strategia ja vähän Arvinkin“.

Sylvester -webinaareissa etsimme yhdessä ratkaisuja järjestöjen uusiutumiseen, saavuttaaksemme muutoksen mahdollisuudet ja menestyäksemme seuraavatkin sata vuotta. Tervetuloa mukaan!

Sylvester -webinaarin 1/3 ohjelma 8.10. klo 10–11.30

  • Sylvester -webinaareista tukea muutoksessa
        hankepäällikkö Hanna Hauta-aho, Sociala
  • Miten me sote-järjestöt valmistaudumme Sylvesterin päivään?     
        dosentti Jorma Niemelä, Doktriini
  • Yhteistä keskustelua
  • Ajankohtaista Socialassa
        toimitusjohtaja Maarit Hirvonen, Sociala

Osallistuminen osoitteessa: meet.google.com/adi-rrfq-afo

Seuraavat webinaarit: ma 9.11. klo 10–11.30 ja to 9.12. klo 10–11.30