Sote- palveluiden valvonnan tulee tunnistaa myös ryhmittymien tuottamat palvelut

Alustapalvelu Sociala Oy sai tällä viikolla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta ikävän päätöksen. Sen mukaan Kotitori-palveluintegraattorimallin mukaisia, Socialan ilmoittamia sosiaalipalveluita ei tallenneta yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Tampereen Kotitori-palveluintegraattorimallia varten Socialan, Tammenlehväkeskus Oy:n ja Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n muodostama ryhmittymä on hankintalainsäädännön näkökulmasta edistyksellinen, mutta sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnan osalta se on osoittautunut ongelmalliseksi.

Entistä monimutkaisemmat asiakastarpeet edellyttävät toimijoiden välistä yhteistyötä, yhteensovittavaa johtamista ja uudenlaisia osaajaverkostoja. Ryhmittymä-mallissa jokainen palveluntuottaja tuo omat vahvuutensa ja erityisosaamisensa asiakkaan palvelupolulle. Socialan vahvuutena mallissa ovat palveluiden ja prosessien kehittäminen sekä digitaalinen osaaminen. Tammenlehväkeskus on ikäihmisten ja erityisesti kuntoutuksen asiantuntija ja Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry tuntee vammaisten ihmisten arjen ja heidän palvelutarpeet. Tämän yhteistyön ansiosta muun muassa Kotitorin neuvonta- ja ohjauspalveluissa ratkaistaan yli 2000 kpl asiakkaiden yhteydenottoa kuukaudessa. Asioiden käsittelyprosessia seurataan jatkuvalla mittaroinnilla ja tehokkuutta tuetaan digitaalisilla prosesseilla.

Aluehallintovirasto ei kyseenalaistanut Kotitori-palveluintegraattorimallia ja palvelut jatkuvat tavalla tai toisella. Laajan palvelukokonaisuuden käynnistämiseen liittyy aina omat haasteensa. Laadunseurantamme osoittaa, että suurin osa poikkeamista ajoittuu palveluiden ensimmäiselle kuukaudelle, syyskuuhun. Aluehallintoviraston, Tampereen kaupungin ja palveluintegraattorin ohjaustapaamisessa 3.2.2022 kaupunki toi esiin, että Sociala on koonnut monipuolisen palveluntuottajaverkoston ja palvelut ovat käynnistyneet suunnitellusti. Oheinen taulukko kuvaa 1.9.2021-28.2.2022 tulleiden negatiivisen asiakaspalautteiden määrää suhteutettuna asiakaskäyntien volyymiin. Tilastossa on myös muita kuin ilmoituksen varaisia sosiaalihuollon palveluita.

 

Palvelut
Asiakastapahtumat
1.9.2021-28.2.2022
Palautteet
1.9.2021-28.2.2022
Palautteet /  asiakastapahtuma
Väestövastuualueen kotihoito
Koivupirtin säätiö (siirtynyt Tilaajalle 18.10.2021)
59 292 (asiakaskäyntiä)
86
0,14%
Ateriapalvelut
Juvenes Oy
Osuuskunta Taloushaltia
9721 (kuljetettua ateriaa)
17
0,17%
Kauppapalvelut
Osuuskunta Taloushaltia
20 672 (kuljetettua kauppakassia)
6
0,02%
Siivouspalvelut
Amurin Teon Tupa ry
1540 (siivousta)
10
0,65%
Turvapalvelut
Tunstall Oy
EMA Finland
2393 (turvapalvelun asiakasta)
2094 (turva-auttajakäyntiä)
33
14
1,37%
0,67%
Avustaja- ja saattajapalvelut
Erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden lastenhoitopalvelut
Vaikeasti vammaisten henkilöiden kotihoito
HLS-Avustajapalvelut Oy
66 (asiakasta)
27 (asiakasta)
6938 (asiakaskäyntiä)
Palvelut käynnistyneet 1.1.2022. Ei palautteita.
 

Lähde: ©Alustapalvelu Sociala Oy Yhteisen hyvän alusta ®

Ryhmittymät mahdollistavat monipuoliset kumppanuudet hyvinvointialueille

Socialalle on tärkeää puolustaa ryhmittymien mahdollisuuksia sote-palveluiden tuottamisessa. Sen lisäksi, että se on vaikuttava ja tarkoituksenmukainen palvelutuotannon malli asiakaslähtöisten palvelupolkujen näkökulmasta, se mahdollistaa myös järjestöjen ja pienempien yritysten menestymisen hyvinvointialueiden suurenevissa hankinnoissa. Ryhmittymämallin tulee olla mahdollinen myös sote-palveluiden valvonnan näkökulmasta. Socialan hallitus on päättänyt hakea muutosta valittamalla aluehallintoviraston päätöksestä hallinto-oikeuteen huhtikuun aikana.

Tampereen kaupunki on sopimuskumppanina tärkeiden ratkaisujen äärellä. Sopimuksemme velvoittaa palveluntuottajien rekisteröitymisen. Tammenlehväkeskus ja Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry ovat neuvonta- ja ohjauspalveluiden osalta sosiaalipalvelujen antajien rekisterissä. Valviran syksyllä antamasta ohjauksesta poiketen aluehallintovirasto edellyttää rekisteröitymistä palveluntuottajaverkoston lisäksi myös Socialalta. Siitäkin huolimatta, että Sociala ei tuota itse palveluita. Todennäköistä on, että Tampereen kaupunki joutuu kilpailuttamaan Kotitori-palveluintegraattorimallin, jos aluehallintoviraston päätöksestä tulee lainvoimainen. Ehkä jo ennen sopimuskauden päättymistä.

Kotitorin kumppanuussopimus on kaupungille vastuullinen, vaikuttava ja edullinen. Monet kilpailuttamamme palveluntuottajat ovat paikallisia toimijoita ja hinnoittelussaan kohtuullisia yhteiskunnallisia yrityksiä. Ryhmittymämalli ei edellytä raskasta hallintoa ja tuemme asiakasprosesseja edistyneellä teknologialla. Hankinnan uudelleen kilpailuttaminen johtaisi väistämättä kustannusten kasvuun, koska palveluiden hinnoitteluun vaikuttavat palveluntuottajien ajankohtaiset paineet hintojen nostamiselle.

Kirjoittaja: Hanna Hauta-aho

Haluatko tietää lisää Tampereen kaupungin, sote-palveluntuottajien, asiakkaiden ja palveluintegraattorin teknologialla tuetuista yhteistyöprosesseista? Klikkaa lukemaan yhteistyökumppanimme Roger Studion juttu: Digitaaliset prosessit avuksi sote-palveluiden integraatiomalliin.