SOCIALA OY


Socialassa mahdollistamme toimintaedellytyksiä palveluita tuottaville järjestöille, niiden luodessa osallistavaa ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Haluamme olla hyvinvointipalveluiden vastuullinen ja älykäs yhteisötalouden alusta, joka vahvistaa järjestöjen asiakaslähtöistä yhteistyötä yhteisten arvojen ohjaamana.

Sociala ei tuota palveluja, vaan ylläpitää ja kehittää Yhteisen hyvän alustaa, jonka avulla palvelut järjestetään ja tuodaan asiakkaan saataville. Palveluiden rinnalla Sociala edistää kansalaistoimintaa, vertaistukea, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Socialan toimintaa ei tueta valtionavustuksilla.

Yhteiskunnallisen yrityksen periaatteiden toimiva yhtiö on syntynyt tarpeesta tukea järjestötaustaista, arvopohjaista sote-palvelutuotantoa. Sociala kokoaa palveluntarjoajat yhteen, muodostaa ryhmittymiä, toimii palveluiden integraattorina ja mahdollistaa järjestöjen palvelut myös tulevaisuudessa.

Socialan hallitus

Puheenjohtaja Jaakko Ikonen

Varapuheenjohtaja Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiö

Hallituksen jäsen Maarit Hirvonen, Mielen ry

Hallituksen jäsen Arto Mononen, Honkalampi Palvelut Oy

Hallituksen jäsen Emily Strohm, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Hallituksen jäsen Tapio Tähtinen, Suomen Mielenterveysseura ry

 

Socialan osakkaat