SOCIALA OY


Alustapalvelu Sociala on syntynyt tarpeesta tukea järjestötaustaista, arvopohjaista sote-palvelutuotantoa. Sociala kokoaa palveluntuottajat yhteen, vahvistaakseen järjestöjen osaamista, innovaatio- ja kilpailukykyä sekä muutostilanteiden parempaa hallintaa.

Sociala kokoaa konsortioita, toimii palveluiden integraattorina ja mahdollistaa järjestöjen palvelutuotannon myös tulevaisuudessa.

Sociala ei tuota itse palveluja, vaan rakentaa järjestöille alustan, jonka avulla palvelut järjestetään ja tuodaan asiakkaan saataville. Sote- ja työllisyyspalveluiden rinnalla Sociala edistää kansalaistoimintaa, vertaistukea, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Tulevaisuudessa merkitystä on yhä enemmän digitaalisuudella, verkostoilla, yhteisöillä ja vuorovaikutuksella. Digitalisaation nähdään tukevan toiminnan uudistumista ja erityisesti asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä.

Socialan keskeinen missio on turvata kaikkien järjestöjen sote-palvelutuotanto, toimimalla alustatoimijana palveluiden järjestämisessä. Järjestötaustaiset palvelut ovat tärkeä voimavara alue- ja paikallistaloudessa.

Sociala Oy toteuttaa unelmaa inklusiivisesta yhteiskunnasta, jossa rakennetaan yhdessä asiakaslähtöisiä palvelupolkuja ja tuetaan ihmisen omaa toimijuutta. Socialan toimintatapana on etsiä innovatiivisia, kustannustehokkaita ja laadukkaita ratkaisuja kansalaisten, maakuntien ja kansalaisyhteiskunnan parhaaksi. Sociala on yhteiskunnallinen yritys ja mahdollinen tuotto käytetään toiminnan kehittämiseen.

Palvelujen kehittämistä ohjaa alusta- ja jakamistalouden periaatteet sekä ekosysteemiajattelu. Socialan missio on mahdollistaa järjestöjen sote- ja työllisyyspalvelut maakunnille ja asiakkaille, toimien alustatoimijana palveluiden järjestämisessä.

 

Socialan hallitus


Perustajajäseniä ovat SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Vanhustyön keskusliitto ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelujen liitto Valli ry, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Suomen Mielenterveysseura ry, Sovatek-säätiö ja Mielen ry.

 

Puheenjohtaja:

Hirvonen Maarit, Mielen ry

Puh. 050 562 3403
maarit.hirvonen@sociala.fi

Hallituksen jäsenet:

Inkinen Ari, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Rantamäki Petra, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Suojasalmi Jussi, Sovatek-säätiö

Tähtinen Tapio, Suomen Mielenterveysseura ry

 

Socialan kantaosakkaat