Paikalliset sote-palveluntuottajat yhteisötalouden vahvistajina

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää on viime viikkoina puhututtanut asumispalveluiden kustannusten nousu. Osa suurista yksityisistä palveluntuottajista on irtisanonut laajan määrän hoivapalveluita koskevista sopimuksista, koska sopimusehdoista ei olla päästy palveluntuottajia ja palvelujen järjestäjiä tyydyttävään ratkaisuun.

Toisaalla peräänkuulutetaan kustannusten läpinäkyvyyttä ja vertailutietoa, toisaalla hyvinvointialueiden oman palvelutuotannon lisäämistä. Näkökulmat ovat tärkeitä ja keskustelu kasvattaa yhteistä ymmärrystä monien arkea koskettavasta teemasta. Yhteisötalouden ulottuvuus on jäänyt tässä keskustelussa kuitenkin liian vähälle huomiolle.

Yksityisiä palveluntuottajia ovat myös pienemmät ja paikalliset palveluntuottajat, yhteiskunnalliset yritykset ja palveluita tuottavat järjestöt. Järjestöillä ja yhteiskunnallisilla yrityksillä on paikkansa hyvinvointialueilla, sillä niissä yhdistyvät pitkät perinteet, kyky kohdata palveluja käyttävät ihmiset sekä osaaminen tarjota eettisesti kestäviä, ihmisten hyvinvointia ja terveyttä tukevia palveluita.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voivat olla palveluita tuottavat järjestöt, säätiöt, osuuskunnat ja osakeyhtiöt. Ne eivät maksa konsernilainojen korkoja tai tavoittele ensisijaisesti voittoa omistajilleen. Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintamalli vahvistaa yhteisötaloutta, kun mahdollinen liikevoitto käytetään toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Ne eivät saa erityistä tukea, vaan niitä kohdellaan kuten muita yrityksiä.

Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2020 ”Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa” julkaisun mukaan Suomessa on noin 1700 yhteiskunnallista yritystä, joista yli puolet tuottaa sote-palveluja julkiselle sektorille. Se on merkittävä yksityisen palvelutuotannon joukko paikallis- ja yhteisötalouden tukena ja ennen kaikkea vastuullisten ja asiakaslähtöisten lähipalveluiden varmistajana.

Kirjoittaja: Hanna Hauta-aho on Alustapalvelu Sociala Oy:n toimitusjohtaja. Hän on kiinnostunut organisaatioiden yhteistyöstä asiakaslähtöisillä palvelupoluilla. Erityisesti hän innostuu teknologialla tuetuista prosesseista, yhteisistä oivalluksista ja rohkeista kokeiluista.