Mediatiedote 5.7.2021: Järjestöjen osaaminen, palvelut ja ihmisläheinen toimintakulttuuri tamperelaisten kotona asumisen tueksi 

Tampereella asuvat ikäihmiset, vammaiset henkilöt, tukea tarvitsevat lapsiperheet ja henkilöt, jotka päihteiden käytön tai mielenterveysongelmien vuoksi tarvitsevat neuvontaa ja ohjausta saavat jatkossa järjestöjen ja yhteiskunnallisten yritysten osaamisen arkensa tueksi. 

Tampereen kaupungin Kotitori-toiminnasta vastaa 1.9.2021 alkaen palveluintegraattorina Alustapalvelu Sociala Oy:n, Tammenlehväkeskus Oy:n ja Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n perustama ryhmittymä. Kotona asumista tukevia palveluita tuottaa Socialan kokoama, lukuisista järjestöistä ja yhteiskunnallisista yrityksistä koostuva palveluntuottajaverkosto. Järjestöjen vahvuus on paikallisuudessa, osallisuudessa ja ihmislähtöisyydessä. Tampereen ja Oriveden asiakaslähtöisiä palvelupolkuja ja palvelukokonaisuuksia tullaan jatkossa vahvistamaan nykyistä laajemmin järjestöjen tuottamilla palveluilla sekä vapaaehtoistoiminnalla ja vertaistuella.  

Asiakas- ja työntekijäkokemus palveluiden laadun perustana 

Sociala Oy, Kotitori- palveluintegraattorina vastaa kotona asumista tukevien palvelujen palveluntuottajaverkoston kokoamisesta. Yhtenä palveluna Tampereen Kotitori-toimintamallissa on noin 300 keskustan tuntumassa asuvan ikäihmisen kotihoito. Syksystä alkaen palvelua tuottavat Tampereen Ensi- ja Turvakoti ry ja Koivupirtin säätiö. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyään.

 Kotitori on meille tuttu toimintamalli ja tiivistyvä yhteistyö tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vahvistaa kotihoidon toimintakulttuuria, jossa hyvä asiakas- ja työntekijäkokemus on toiminnan keskiössä. Tampereen seudulla on kova pula osaajista ja toki se mietityttää myös meitä. Olen kuitenkin luottavainen, että merkityksellinen työ asiakaslähtöisen ja laadukkaan hoivatyön mahdollistamassa ja kannustavassa työyhteisössä kiinnostaa työntekijöitä jatkossakin.” pohtii Tampereen Ensi- ja Turvakoti ry:n toiminnanjohtaja Maria Länsiö.   

Kotona asumista tuetaan kotihoidon lisäksi turva-, ateria-, siivous ja kauppapalveluilla. Näitä tuottavat muun muassa Mielen ry:n omistama Sunura Oy, Amurin Teontupa ry ja Tampereen ylioppilaskunta TREYn omistama Juvenes Oy. 

“Socialan kumppanuus tarjoaa meille mahdollisuuden laajentaa Tampereella palvelujamme myös ikäihmisille tarjottaviin ateriapalveluihin. Tuntuu tärkeältä saada tarjota terveellistä ja vastuullisesti tuotettua ruokaa tamperelaisille ikäihmisille.” iloitsee Juveneksen toimitusjohtaja Päivi Lindén.   

Uuden sopimuskauden myötä Kotitori-palveluintegraattorimalli täydentyy avustaja- ja saattajapalvelulla vammaisille henkilöille, vaikeavammaisten henkilöiden kotihoidolla ja erityistä tukea tarvitsevien lasten lastenhoitopalvelulla. Nämä palvelut alkavat vuoden 2022 alusta. Kokonaisuudesta vastaa Honkalampisäätiö, jolla on vahvaa osaamista vammaispalveluiden kehittämisestä ja esteettömyyden edistämisestä.  

Kotitori-palveluintergraattorimalli on monituottajuuteen pohjautuva kumppanuusmalli, joka yhdistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut ja toiminnan yksittäisen asiakkaan ja palvelujen järjestäjän tueksi. Palveluintegraattorin tehtäviin kuuluvat integraattoritehtävät, neuvonta- ja ohjauspalvelut, laitetori sekä kehittäminen ja muutosjohtamisen tuki. 

Palveluintegraattorina toimiminen on ollut Socialan tavoitteena muutaman vuoden ajan ja olemme sen eteen kehittäneet systemaattisesti osaamista, verkostoja ja teknologiaa. Sitoudumme tämän kokonaisuuden kehittämiseen nöyrällä, mutta innostuneella ja luottavaisella asenteella. Järjestöjen vahva osaaminen, asiakaslähtöiset yhteistyöprosessit ja edistyksellinen teknologia antavat hyvät edellytykset asiakkaiden arjen tueksi.”, toteaa Socialan hallituksen puheenjohtaja Maarit Hirvonen. 

Socialan visiona on olla Suomen hyvinvointipalveluiden vastuullinen ja älykäs yhteisötalouden alusta, joka vahvistaa eri toimijoiden asiakaslähtöistä yhteistyötä yhteisten arvojen ohjaamana. Tampereen Kotitori-palveluintegraattorimallin hankintasopimuksen arvonlisäveroton vuosiarvo on noin 16 miljoonaa euroa ja sopimuskausi 1.9.2021 – 31.8.2024. Kotitori-palveluintegraattorina toimiminen antaa Socialalle erinomaiset mahdollisuudet kehittää asiakaslähtöisiä palvelupolkuja ja konseptoida uudenlaista toimintakulttuuria sekä menettelytapoja laajemminkin uusien hyvinvointialueiden ja asiakkaiden tueksi. 

Kotitorin neuvonta- ja ohjauspalvelut sekä Socialan kokoaman ryhmittymän ja palveluntuottajaverkoston osaajat löytyvät syyskuusta alkaen osoitteesta https://tampereenkotitori.fi/ sekä Tampereen Kotitorilta (Frenckel­li­naukio 2 b, 33101 Tampere) ja Tammelan Lähitorilta (Itsenäisyydenkatu 21 B) . 

 

Lisätietoa antavat: 

  • toimitusjohtaja Hanna Hauta-aho, Alustapalvelu Sociala Oy, puh. 040 5018751
  • toimitusjohtaja Satu Laitinen, Tammenlehväkeskus Oy, puh. 050 3646202
  • toiminnanjohtaja Päivi Kaltio, Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry, puh. 040 5227831