Järjestöjen yhteistyöllä koronaepidemian yli

Koronaepidemian myötä myös järjestöjen omistamissa sote- ja työllisyyspalveluissa on kova pula hengityssuojaimista. Socialan koordinoimilla yhteishankinnoilla voidaaan saavuttaa kohtuulliset hankintahinnat myös pienemmille toimijoille. Hengityssuojaimien hinnoissa hankintavolyymeillä on iso merkitys. 

“Saimme 10 000 kpl erän hengityssuojaimia osakkaillemme”, iloitsee Alustapalvelu Socialan toimitusjohtaja Maarit Hirvonen. 

Socialan hankintarenkaalla saavutetaan kilpailuetua edullisempien hankintojen kautta. Hankintarengas perustuu yhteisiin arvoihin, taloudellisiin päämääriin, eettisiin toimintaperiaatteisiin ja vastuullisuuteen. Socialan hankintarengas takaa laadukkaat tuotteet ja palvelut sekä parantaa järjestöjen neuvotteluasemia tavarantoimittajiin nähden.

“Hengityssuojaimille on nyt valtava tarve ja 10 000 kappaletta on vasta kädenojennus. Teemme koko ajan töitä, jotta yhteistyöllä pääsemme tämän koronakriisin yli. Hengityssuojaimia saadaan vielä lisää osakkaillemme. Lisäksi palveluntuottajajärjestöt tarvitsevat muun muassa työkaluja ja sparrausta palveluiden digitalisoinnissa ja asiakasprosessien muuttamisessa etäyhteyksiin.”, toteaa Maarit Hirvonen. 

Lisätietoa Socialan hankinnoista:

Maarit Hirvonen

050 562 3403
maarit.hirvonen@sociala.fi

Lisätietoa Socialan hankintayhteistyöstä:

Hankintarengas -video

 

 

Socialan osakkaita ovat Buusti ry, Eläkeliitto ry, Honkalakoti ry, Juvenes Oy, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kotikartano ry, Lilinkoti ry, Mielen ry, Nuorten Ystävät ry, Oy MTKL Vireä Mieli Ab, Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö, Sastamalan seudun mielenterveysseura ry, Sopimusvuori ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Sovatek-säätiö, SunUra Oy, Suomen Mielenterveysseura ry, Tampereen mielenterveysseura, Vanhus- ja lähimmäispalvelujen liitto Valli ry ja Vanhustyön keskusliitto ry. Osakkaaksi voivat liittyä yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat ja järjestöjen omistamat yritykset.