Jaakko Ikosesta Socialan hallituksen puheenjohtaja

Tiedote: Alustapalvelu Sociala Oy on valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Jaakko Ikosen

8.4.2022 (julkaisuvapaa 8.4.2022)

Alustapalvelu Sociala Oy:n yhtiökokous on valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Jaakko Ikosen (OTM). Hän on tehnyt Socialan kanssa yhteistyötä toimimalla mm. Yhteisen hyvän alusta -hankkeessa palveluita tuottavien järjestöjen lainsäädännön ja sopimushallinnan sparraajana. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Jussi Suojasalmi Sovatek-säätiöstä ja hallituksen jäseninä Maarit Hirvonen Mielen ry:stä, Emily Strohm SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:stä ja Tapio Tähtinen Mieli ry:stä.

Meillä on hyvin sitoutunut, sote-palvelut ja järjestöt tunteva hallitus. Nyt oli hyvä hetki täydentää tätä ainutlaatuista osaamista yhtiön ulkopuolisella puheenjohtajalla. Jaakko tuo hallitukseen vahvaa lainsäädännön asiantuntemusta. Se on erityisen tärkeää nyt, kun rakennamme teknologialla tuettuja yhteistyömalleja ja yhteiskuntavastuullista toimintakulttuuria sote-alalle.” iloitsee toimitusjohtaja Hanna Hauta-aho.

Sociala toimii yhteiskunnallisena yrityksenä, joka ei jaa osinkoa tai muuta taloudellista hyötyä omistajilleen. Visiona on toimia Suomen hyvinvointipalveluiden vastuullisena ja älykkäänä yhteisötalouden alustana, joka vahvistaa järjestöjen asiakaslähtöistä yhteistyötä yhteisten arvojen ohjaamana. Socialalla käynnistyi viides toimintavuosi. Start-up -henkisesti aloittanut alustatoimija on kasvanut järjestöjen omistamaksi yhteiskunnalliseksi yritykseksi. Vuoden 2021 aikana liikevaihto kasvoi edellisvuoden reilusta 500 000 eurosta 2 900 000 euroon.

Minulle on aina merkinnyt paljon Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, joka on näihin vuosiin saakka taannut suomalaisille hyvän sosiaaliturvan ja tasapuolisen kohtelun sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Nyt tämä perusta on uhattuna valtion heikentyneen taloustilanteen johdosta, ja tämä haastaa sote-alan toimijat aitoon innovaatiotoimintaan tulevaisuudessa. Suomessa sote- ja hyvinvointipalvelut ovat historiallisessa murroksessa. Nähdäkseni Socialan toiminta on aidosti uudenlaista sotepalvelutoimintaa, joka luo aidosti uusia toimintamalleja sekä merkittävää kustannustehokkuutta. Lisäksi Socialan toimintaotteessa punaisena lankana toimii inhimillisyys, jonka mielestäni tulee säilyä kaikessa toiminnassa, erityisesti sote-palveluiden tarjoamisessa ja kehittämisessä.” toteaa hallituksen puheenjohtajana aloittanut Jaakko Ikonen.

Vuosi sitten käyttöön otettua Yhteisen hyvän alustaa® on hyödynnetty Tampereen Kotitori-palveluintegraattorimallissa. Yhteistyö on antanut tärkeitä kokemuksia julkisen sektorin, palveluntuottajien ja sote-palveluiden asiakkaiden yhteisistä mahdollisuuksista palvelupolkujen kehittämiseksi. Tampereen kaupungin asiakasohjauksen kanssa tiiviisti yhteistyössä toimiva Kotitorin neuvonta- ja ohjauspalveluiden tiimi käsittelee kuukaudessa noin 2000 tikettiä eli asiakkaan yhteydenottoa. Yhteisen hyvän alusta® kokoaa kymmeniä palveluntuottajia ja yli 100 kaupungin työntekijää työskentelemään yhdessä digitaalisessa ympäristössä päivittäin, tuhansien asiakkaiden sote-palveluiden sujuvoittamiseksi. Alustan kautta välitetään myös kuukaudessa yli tuhanteen kotihoidon työvuoroon palveluntuottajaverkoston hoitajia.

”Järjestöillä on osaamista, jota voisimme hyödyntää vielä rohkeammin osana sote-palveluita. Seuraava askel on löytää kehittämisestä innostunut hyvinvointialue, joka lähtisi meidän kanssa pilotoimaan alustalle kertyvän datan tarjoamia mahdollisuuksia tieto- ja tiedolla johtamisen tueksi. Uskon, että tällä keinoin saisimme tehtyä myös järjestöjen roolia ja työn vaikutuksia asiakkaiden palvelupoluilla näkyvämmäksi.” visioi Hanna Hauta-aho.

Yhteisen hyvän alustalle® on kehitetty kattava raportointikokonaisuus, joka tukee Socialan operatiivista toimintaa ja laadunseurantaa. Nykyaikaisilla toimintamalleilla yhteen paikkaan koottu systemaattisesti laadukas tieto asiakastarpeista, palveluiden volyymista- ja kustannuksista sekä prosessien sujuvuudesta hyödyntää palveluiden jatkuvassa kehittämisessä.

Kiitos yhtiökokoukseen osallistuneille ja onnittelut puheenjohtajille ja hallitukselle!

 

Lisätietoa:

Hanna Hauta-aho
toimitusjohtaja
Alustapalvelu Sociala Oy
p. 040 5018751