OSAKKUUS


Sociala Oy on päätöksentekokykyinen organisaatio, jonka edut tulevat kaikille. Jokainen yhdistys, säätiö, osuuskunta tai yhteiskunnallinen yritys voi hankkia osakkuuden.

Sociala Oy tarjoaa mukana oleville osakkaina oleville järjestöille ja yrityksille mahdollisuuden luoda yhdessä muiden kanssa integroituja palveluketjuja. Kehitämme yhdessä järjestöjen palvelutuotanto-osaamista ja asiakaslähtöisiä palvelupolkuja.

Järjestöt voivat markkinoida palveluitaan ja toimintaansa yhdessä sekä rakentaa yhteistä liiketoimintaa vahvistavaa kumppanuutta.

Etuosakkaina palveluntuottajat hyödyntävät skaalaetuja ja kehittävät palveluintegraatiota osaamista jakaen ja erikoistuen. Socialan innoittamalla ja koordinoimalla yhteistyöllä saavutetaan volyymia ja kilpailuetua, jolla vahvistetaan järjestötaustaisten palveluiden profiilia ja itsenäisyyttä.

Socialan osakkaat hyötyvät yhteiskehittämisestä, osaajaverkostosta, liiketoimintaa vahvistavista yhteistarjouksista ja yhteishankinnoista.

 

Mukaan osakkaaksi Socialan Oy:n toimintaan?


Kerromme mielellämme lisää yhteistyömahdollisuuksista! Jos organisaationne on kiinnostunut toiminnasta, ottakaapa yhteyttä!