Sociala vahvistamaan järjestötaustaisia sote -palveluita

Itä-Suomessa alkaa Yhteisen hyvän alusta -hanke, joka tarjoaa järjestötaustaisille sote- palvelutuottajille kilpailukykyä ja innovaatio-osaamista vahvistavaa muutostukea ja koulutusta. Hankkeessa kehitetään yhdessä alueen järjestöjen kanssa asiakasarvoa lisäävä ja palvelujen laatua sekä tuottavuutta vahvistava palvelualusta. Tavoitteena on tukea vertaisoppimista ja vahvistaa yhteistä palvelutuotantoa. Kaksivuotinen hanke toimii Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella.  

”Parhaimmillaan tästä kokonaisuudesta syntyy järjestöjen yhteinen, alustatalouden mukainen organisoitumistapa ja toimintamalli, jolla parannetaan järjestötaustaisten palvelutuottajien valmiuksia ja sopeutumiskykyä toimintaympäristön muutoksessa.” visioi Alustapalvelu Socialan toimitusjohtaja Maarit Hirvonen.

Socialan kumppanina ja osatoteuttajana hankkeessa toimii Diakonia-ammattikorkeakoulu, jolla on osaamista vastaavanlaisista hankkeista ja vahvaa näyttöä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämisestä. Tärkeässä roolissa ovat myös Pohjois-Karjalan maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutiimi, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ja Pohjois-Savon liitto. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama hanke on osa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa.

Socialan hallituksen puheenjohtaja Markku Virkamäki pitää tärkeänä, että hankkeen toimenpiteet näkyvät palvelujen tuottavuudessa, tuloksellisuudessa, vaikuttavuudessa ja laadussa. ”Vahvistamalla järjestötaustaista palvelutuotantoa, edistetään arvolähtöisten palveluiden lisäksi myös alue- ja paikallistaloutta”, toteaa Markku Virkamäki.

Alustapalvelu Sociala Oy toimii yhteiskunnallisena, yleishyödyllisenä ja voittoa tavoittelemattomana yrityksenä tukien järjestöjen palvelutuotannon menestymistä sosiaali- ja terveysalalla. Sen kantaosakkaita ovat SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Vanhustyön keskusliitto ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelujen liitto Valli ry, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Suomen Mielenterveysseura ry, Sovatek-säätiö ja Mielen ry.

Lisätietoja:

Maarit Hirvonen, toimitusjohtaja
Puh. 050 562 3403
maarit.hirvonen@sociala.fi

Hanna Hauta-aho, asiantuntija
Puh.
040 501 8751
hanna.hauta-aho@sociala.fi