SOCIALA OY
Toimintamallit ja palvelut


Sociala Oy kehittää digitaalista alustaa, jonka kautta monimuotoinen järjestöjen palvelutuotanto tarjotaan palveluiden käyttäjille. Socialan toimintamallissa järjestöjen uudenlaisella yhteistyöllä lisätään asiakasarvoa ja vaikuttavuutta. Socialan toimintaa ei tueta valtionavustuksilla.

Järjestöt voivat markkinoida palveluitaan ja toimintaansa yhdessä sekä rakentaa yhteistä liiketoimintaa vahvistavaa kumppanuutta.

Etuosakkaina palveluntuottajat hyödyntävät skaalaetuja ja kehittävät palveluintegraatiota osaamista jakaen ja erikoistuen. Socialan innoittamalla ja koordinoimalla yhteistyöllä saavutetaan volyymia ja kilpailuetua, jolla vahvistetaan järjestötaustaisten palveluiden profiilia ja itsenäisyyttä.

Tulevaisuudessa alustatalous saa yhä vahvemman jalansijan niin kansalaisten kuin hallinnonkin toiminta-areenana. Alustalla tarkoitetaan palvelua, jonka kautta resurssin omistava palveluntarjoaja ja palvelua etsivä loppukäyttäjä löytävät toisensa.

Socialan kehittämä digitaalinen alusta kokoaa palveluiden käyttäjiä, tarjoajia ja muita sidosryhmiä yli organisaatiorajojen.

 

ALUSTAPALVELUN ARVO


Järjestötaustaiselle palveluntuottajalle

  • Sociala mahdollistaa järjestöjen palvelutuotantoa vahvistavien osaajaverkostojen vaikuttavan toiminnan ja tarjoaa ratkaisuja yhteiskehittämiseen, yhteishankintoihin ja yhteistarjouksiin.
  • Yhteisen hyvän alusta -platform on digitaalinen ratkaisu järjestöjen keskinäisen yhteistyön vahvistamiseksi ja palvelutuotannon turvaamiseksi.
  • Tulevaisuudessa digitaalisuuden, verkostojen, yhteisöjen ja vuorovaikutuksen merkitys kasvaa. Digitalisaatio tukee toiminnan uudistumista ja erityisesti asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä.

Hyvinvointialueille

  • Socialan Yhteisen hyvän alusta kokoaa palveluntuottajien osaamisen hyvinvointialueiden hyödynnettäväksi.
  • Palvelutuottajien osaamista, asiantuntemusta ja kokemusta voidaan hyödyntää aikaisempaa enemmän asiakaslähtöisten palvelupolkujen kehittämisessä. Järjestöjen asiantuntemuksen, osaamisen ja kokemuksen tehokas hyödyntäminen osana palvelujärjestelmää edellyttää palveluita ja osaamista koskevan yhteismitallisen tiedon systemaattista kokoamista ja järjestöjen tukemista digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa.
  • Järjestöjen palvelutuotannolla on läheinen yhteys asiakkaisiin, vapaaehtoistyöhön ja vertaistukeen. Asiakaslähtöisten digi- ja mobiilipalveluiden kehittämisessä yhteistyö eri toimijoiden kesken on keskeisessä roolissa. Vaikuttava palveluohjaus ja proaktiiviset toimintatavat edellyttävät asiakasymmärrystä, kokonaiskuvaa palvelun käyttäjästä ja tuen tarvitsijasta.
  • Järjestöissä on valtavaa potentiaalia! Luvan- ja ilmoituksenvaraisia palveluntuottajajärjestöjä on maassamme reilu tuhat ja yhtiöitä 70. Näissä työskentelee noin 37 000 työntekijää.

Sociala Oy

SOCIALA OY
Hammareninkatu 7, 2. krs
33100 Tampere


Mukaan osakkaaksi?

Jos järjestönne kiinnostui toimintamallista, lähettäkää viesti yhteydenottolomakkeella. Palaamme asiaan mahdollisimman pian!


Lataa lisää...

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
1 week ago

Sociala on yhteiskehittänyt Tampereen kaupunki - City of Tampere kotihoidon kanssa digitaalisella Yhteisen hyvän alustalle toiminnallisuuksia, joilla helpotetaan kotihoidon vuokrahenkilöstön rekrytointiprosesseja.

Hoitajavuokrauksen palveluntuottajaverkostossa on muutamia paikallisia henkilöstövuokrausyrityksiä, jotka käyttävät Yhteisen hyvän alustaa®. Kaikkia yhdistää hyvä työntekijäkokemus ja kykyä toimia palveluntuottajaverkostossa sekä digitaalisella alustalla.

Yhteisen hyvän alustan® kautta tilataan tällä hetkellä hoitajia Tampereen ja Oriveden kaupungin kotihoitoon. Palveluntuottajat vahvistavat tilaukset ja hoitajan osaamista ja työvuoroa koskevat tiedot kulkevat alustan kautta kaupungin kotihoidon ja palveluntuottajan välillä.

Hoitajia on alustalla tällä hetkellä yli 100. Kotihoito pääsee tekemään alustan kautta tilauksia pitkälle tulevaisuuteen, joten Yhteisen hyvän alustan® data antaa hyvät mahdollisuudet myös tiedolla johtamiseen ja ennakointiin, joita tarvitaan tämän hoitajakriisin taklaamisessa.

Alustateknologia on nopeasti skaalattavissa myös muihin hyvinvointialueille. "Hoitajakriisin selättämiseksi on löydettävä ennakkoluulottomia, yhteiskuntavastuullisia ja paikallistaloutta vahvistavia järjestöjen, yritysten ja palveluiden järjestäjän yhteistyömalleja.", toteaa toimitusjohtaja Hanna Hauta-aho.
#data #digitalisaatio #hoitajapula #hyvinvointialueet #yhteisenhyvanalusta #yhteiskunnallisetyritykset #järjestöt #yhteistyö

yle.fi/uutiset/3-12504163
... See MoreSee Less

2 weeks ago

Tampereen Kotitori vinkkaa kesätekemisistä. Käy kurkkaa itsellesi tai kaverille ohjelmavinkit Kotitorin web-sivuilta: www.tampereenkotitori.fi/ajankohtaista/tekemist%C3%A4-ja-toimintaa-riitt%C3%A4%C3%A4-keskikes%C3%... ... See MoreSee Less

Load more