SOCIALA OY
Toimintamallit ja palvelut


Socialan toimintamallissa yhdessä tuotettu asiakaskokemus lisää asiakasarvoa ja vaikuttavuutta. Yhteisen hyvän alusta yhdistää asiakkaat, sote-palveluiden järjestäjien tarpeet sekä järjestöjen ja yhteiskunnallisten yritysten palvelut. Alustan keskiössä ovat vakioidut digitaaliset yhteistyöprosessit, yhdessä sovitut menettelytavat ja käyttöehdot, palveluntuottajaverkoston ohjaus ja sopimushallinta.

Tulevaisuudessa alustatalous saa yhä vahvemman jalansijan niin kansalaisten kuin hallinnonkin toiminta-areenana. Alustalla tarkoitetaan palvelua, jonka kautta resurssin omistava palveluntarjoaja ja palvelua etsivä loppukäyttäjä löytävät toisensa.

Socialan kehittämä ja ylläpitämä Yhteisen hyvän alusta kokoaa palveluiden käyttäjiä, tarjoajia ja muita sidosryhmiä yli organisaatiorajojen. Palveluiden lisäksi alusta mahdollistaa järjestöjen kansalaislähtöisen auttamistyön, vapaaehtoistyön ja vertaistuen kytkeytymisen asiakkaan palvelupolulle. Socialan toimintaa ei tueta valtionavustuksilla.

SOCIALA OY
Hammareninkatu 7, 2. krs
33100 Tampere

Mukaan osakkaaksi?

Jos järjestönne kiinnostui toimintamallista, lähettäkää viesti yhteydenottolomakkeella. Palaamme asiaan mahdollisimman pian!

ALUSTAPALVELUN ARVO HYVINVOINTIALUEILLE


 

Yhteiskehittämällä digitaalisia yhteistyöprosesseja järjestöjen ja yhteiskunnallisten yritysten osaamista, asiantuntemusta ja kokemusta voidaan hyödyntää aikaisempaa enemmän asiakaslähtöisten palvelupolkujen kehittämisessä.

Palveluita ja osaamista koskevan yhteismitallisen tiedon systemaattinen kokoaminen ja raportointi tukee tiedolla johtamista ja eheiden palvelupolkujen rakentumista.

Järjestöjen palveluilla on läheinen yhteys asiakkaisiin, vapaaehtoistyöhön ja vertaistukeen. Vahvistamalla eri toimijoiden yhteistyötä ja yhteistä ymmärrystä voidaan kehittää aidosti ihmislähtöisiä digi- ja mobiilipalveluita. Vaikuttava palveluohjaus ja proaktiiviset toimintatavat edellyttävät asiakasymmärrystä, kokonaiskuvaa palvelun käyttäjästä ja tuen tarvitsijasta.

Järjestöissä ja yhteiskunnallisissa yrityksissä on valtavaa potentiaalia! Luvan- ja ilmoituksenvaraisia sote-palveluita tarjoavia järjestöjä on maassamme reilu tuhat ja yhtiöitä 70. Näissä työskentelee lähes 40 000 osaajaa.

Palveluntarjoajille

Sociala mahdollistaa järjestöjen ja yhteiskunnallisten yritysten palveluita vahvistavien osaajaverkostojen vaikuttavan toiminnan ja tarjoaa ratkaisuja yhteiskehittämiseen, yhteishankintoihin ja yhteistarjouksiin.

Yhteisen hyvän alusta on digitaalinen ratkaisu järjestöjen keskinäisen yhteistyön vahvistamiseksi ja palvelutuotannon turvaamiseksi.

Tulevaisuudessa digitaalisuuden, verkostojen, yhteisöjen ja vuorovaikutuksen merkitys kasvaa. Digitalisaatio tukee toiminnan uudistumista ja erityisesti asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä.