YHTEISEN HYVÄN ALUSTA

Tule mukaan!


Tule mukaan rakentamaan uutta toimintamallia Yhteisen hyvän alusta -työpajoihin!

Marraskuun työpajoissa perehdytään järjestöjen juridiikkaan. Käsittelemme sote- ja työllisyyspalveluiden keskeistä lainsäädäntöä, palveluntuottajan ja alihankkijan välisiä sekä palveluntuottajien keskinäisiä sopimuksia. Alustajana on Jaakko Ikonen Lakimajakka Oy:stä. Työpajoihin olemme varanneet aikaa myös yhteiselle pohdinnalle, joten tuo mukanasi joku juridinen ongelma arjestasi ja mietitään sitä yhdessä.

Yhteisen hyvän alustaa kehitämme pohtimalla yhdessä alustan ominaisuuksia palveluiden tilaajien näkökulmasta.v

 • Joensuu ti 5.11.2019 klo 9-15.30 / ohjelma
 • Kuopio ke 6.11.2019 klo 10.00-16.00 /ohjelma
 • Mikkeli to 7.11.2019 klo 9-15.30 / ohjelma

Ilmoittaudu mukaan tästä!


Tulevat työpajat

Varaa kalenteriin myös tulevien työpajojen ajankohdat:

Joensuu 2.12.2019, 14.1.2020, 11.2.2020, 15.4.2020 ja 3.6.2020

Kuopio  3.12.2019, 15.1.2020, 12.2.2020, 16.4.2020 ja 4.6.2020

Mikkeli 4.12.2019, 16.1.2020, 13.2.2020, 17.4.2020 ja 2.6.2020


Työpajojen aineistot:

1/10 Huhtikuu 2019 Järjestöjen selviytymisohjelma ja toimintaympäristö

2/10 Kesäkuu 2019 Järjestöjen yhteistyöllä lisää kilpailukykyä

3/10 Syyskuu 2019 Järjestöjen brändi, palveluiden markkinointi ja asiakasymmärrys

4/10 Lokakuu 2019 Palveluiden kehittäminen, laatu ja vaikuttavuus

5/10 Marraskuu 2019 Sote -palveluiden juridiikka ja järjestöjen sopimushallinta

6/10 Joulukuu 2019 Asiakasohjaus ja palvelupolut

7/10 Tammikuu 2020 Yhteensovittava johtajuus ja strategiatyö

8/10 Helmikuu 2020 Data-analytiikka ja tiedolla johtaminen

9/10 Huhtikuu 2020 Digitaaliset työkalut arjessa ja liiketoiminnassa

10/10 Kesäkuu 2020 Yhteisen hyvän alustan toimintamalli ja -kulttuuri


 

   

 


Projektiryhmäläiset

Terhi Auvinen
Puh. 050 472 7000
terhi.auvinen@sociala.fi

 

 

Anne Määttä
Puh. 0400 979 932
anne.maatta@diak.fi

Keijo Piirainen
Puh. 0400 979 916
keijo.piirainen@diak.fi

Marina Steffansson
Puh. 040 198 8149
marina.steffansson@diak.fi

Socialan Yhteisen hyvän alusta -hankkeessa


 • tarjotaan järjestötaustaisille palveluntuottajille kilpailukykyä ja innovaatio-osaamista vahvistavaa muutostukea ja koulutusta,
 • kehitetään järjestöjen kanssa yhdessä asiakasarvoa lisäävä, palvelujen laatua ja tuottavuutta vahvistava alustapalvelu ja
 • rakennetaan kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhdessä vertaisoppimista ja yhteistä liiketoimintaa tukeva ekosysteemi.

Ohjausryhmän jäsenet

 • Ikonen Raimo, ohjausryhmän puheenjohtaja
 • Hasselström Kajsa, Futurice Oy
 • Kortelainen Risto, Essote
 • Ylikoski Elina, Diak
 • Pajula Elina, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
 • Suojasalmi Jussi, Sovatek-säätiö

Ohjausryhmän asiantuntijat

 • Hirvonen Maarit, Alustapalvelu Sociala Oy
 • Kainulainen Sakari, Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Niemelä Jorma, Doktriini
 • Pirskanen Pia, Etelä-Savon Ely-keskus
 • Rökman Kaija, Kela

Diakonia-ammattikorkeakoulu on hankkeessa mukana, vahvistaen järjestöjä erityisesti sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämisosaamisella. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen).

Toteutus ja tavoite


Socialan Yhteisen hyvän alusta -hankkeessa

 • tarjotaan järjestötaustaisille palveluntuottajille kilpailukykyä ja innovaatio-osaamista vahvistavaa muutostukea ja koulutusta,
 • kehitetään järjestöjen kanssa yhdessä asiakasarvoa lisäävä, palvelujen laatua ja tuottavuutta vahvistava alustapalvelu ja
 • rakennetaan kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhdessä vertaisoppimista ja yhteistä liiketoimintaa tukeva ekosysteemi.

Diakonia-ammattikorkeakoulu on hankkeessa mukana, vahvistaen järjestöjä erityisesti sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämisosaamisella. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen).