YHTEISEN HYVÄN ALUSTA

Tule mukaan rakentamaan uutta toimintamallia Yhteisen hyvän alusta -työpajoihin. Helmikuussa teemana Tiedolla johtaminen ja data!

Helmikuun Yhteisen hyvän alusta -työpajoissa pohdimme tiedolla johtamista, datan hyödyntämistä ja palveluiden toimeenpanoa. 

Anne Surakka ja Päivi Malinen Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta (ISO) osallistuvat Kuopion, Joensuun ja Mikkelin työpajoihin. Heidän aiheena on tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen.

Kuopion työpajassa yhteistä työskentelyä alustavat lisäksi Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja Riikka Pinta Kuopion kaupungilta. Sakari kertoo 3X10D -elämäntilannemittarista ja Riikka Pinta sosiaalisen kuntoutuksen asiakassuunnitelmista.

Mikkelissä saamme kuulla Pekka Karjalaisen Avain mittarin kehittämistyöstä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL). Joensuun työpaja järjestetään yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Tarmo-hankkeen kanssa ja siellä perehdymme palvelutuotannon monipuolisiin organisoitumis- ja yhteistyömalleihin. Mukana ovat mm. Jaakko Ikonen Lakimajakka Oy:stä ja Kimmo Laitinen Sunura Oy:stä.

Tutustu ohjelmiin ja ilmoittaudu mukaan:

 • Kuopio 10.2.2020 klo 9.00-15.45, ohjelma
 • Joensuu 11.2.2020 klo 8.30-16.00, ohjelma
 • Mikkeli 13.2.2020 klo 9.00-15.45, ohjelma

Tilaisuudet ovat maksuttomia, mutta edellyttävät ilmoittautumisen.

Työpajojen aineistot:

1/10 Huhtikuu 2019 Järjestöjen selviytymisohjelma ja toimintaympäristö

2/10 Kesäkuu 2019 Järjestöjen yhteistyöllä lisää kilpailukykyä

3/10 Syyskuu 2019 Järjestöjen brändi, palveluiden markkinointi ja asiakasymmärrys

4/10 Lokakuu 2019 Palveluiden kehittäminen, laatu ja vaikuttavuus

5/10 Marraskuu 2019 Sote -palveluiden juridiikka ja järjestöjen sopimushallinta

6/10 Joulukuu 2019 Asiakasohjaus ja palvelupolut

7/10 Tammikuu 2020 Yhteensovittava johtaminen ja strategiatyö

8/10 Helmikuu 2020 Tiedolla johtaminen ja data

9/10 Huhtikuu 2020 Digitaaliset työkalut arjessa ja liiketoiminnassa

10/10 Kesäkuu 2020 Yhteisen hyvän alustan toimintamalli ja -kulttuuri

Varaa kalenteriin myös seuraavat ajankohdat:

 • Joensuu 15.4.2020
 • Kuopio  16.4.2020
 • Mikkeli 17.4.2020
 • Varkaus (kaikille yhteinen) 3.6.2020

 

 

 


Projektiryhmäläiset

Terhi Auvinen
Puh. 050 472 7000
terhi.auvinen@sociala.fi

 

 

Anne Määttä
Puh. 0400 979 932
anne.maatta@diak.fi

Keijo Piirainen
Puh. 0400 979 916
keijo.piirainen@diak.fi

Marina Steffansson
Puh. 040 198 8149
marina.steffansson@diak.fi

Socialan Yhteisen hyvän alusta -hankkeessa

 • tarjotaan järjestötaustaisille palveluntuottajille kilpailukykyä ja innovaatio-osaamista vahvistavaa muutostukea ja koulutusta,
 • kehitetään järjestöjen kanssa yhdessä asiakasarvoa lisäävä, palvelujen laatua ja tuottavuutta vahvistava alustapalvelu ja
 • rakennetaan kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhdessä vertaisoppimista ja yhteistä liiketoimintaa tukeva ekosysteemi.

 

Ohjausryhmän jäsenet

 • Ikonen Raimo, ohjausryhmän puheenjohtaja
 • Hasselström Kajsa, Futurice Oy
 • Kortelainen Risto, Essote
 • Ylikoski Elina, Diak
 • Pajula Elina, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
 • Suojasalmi Jussi, Sovatek-säätiö

Ohjausryhmän asiantuntijat

 • Hirvonen Maarit, Alustapalvelu Sociala Oy
 • Kainulainen Sakari, Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Niemelä Jorma, Doktriini
 • Pirskanen Pia, Etelä-Savon Ely-keskus
 • Rökman Kaija, Kela

Diakonia-ammattikorkeakoulu on hankkeessa mukana, vahvistaen järjestöjä erityisesti sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämisosaamisella. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen).