YHTEISEN HYVÄN ALUSTA

Digitaalisen alustapalvelun toteutuksen hankinta

Alustapalvelu Sociala Oy on rakentanut toimintamallin palvelujärjestöjen keskinäiseen ja sote- ja työllisyyspalveluiden järjestäjien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Käynnistämme osana Yhteisen hyvän alusta -hanketta (Hankekoodi: S21467) yhteistyötä vahvistavan platformin toteutuksen ja etsimme työhön osaavaa yhteistyökumppania. Platform on muotoiltu ja konseptoitu prototyypiksi yhteistyössä järjestöjen ja palveluiden järjestäjien kanssa.

Sociala on julkaissut 16.6.2020 hankintailmoituksen Yhteisen hyvän alustan toteutuksesta (versio 1.0, Minimum Viable Product), ylläpito-, tuki- ja käyttöpalveluista sekä mahdollisesta jatkokehityksestä. Infotilaisuus hankinnasta kiinnostuneille järjestetään 25.6.2020 klo 13-14.  Tarjoukset on jätettävä 17.7.2020 klo 16:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: info@sociala.fi. 

Lisätietoa:

Hankintailmoitus

Osallistuminen infotilaisuuteen

Hankintaan liittyvät asiakirjat ja infotilaisuuden tallenne

Yhteydenotot: Hanna Hauta-aho / 040-5018751 / hanna.hauta-aho@sociala.fi

 


Yhteisen hyvän alusta -työpaja (10/10) järjestetään webinaarina 8.9.2020 klo 12-15.30

Teemana: Yhteiskuntavastuullisen sote- ja työllisyyspalveluiden tulevaisuus

Varaa kalenteriin syksyn yhteiskehittämistilaisuus. Verkostoitumisen lisäksi pääset perehtymään Yhteisen hyvän alustan toimintamalliin ja kuulet innostavia alustuksia järjestöjen sote- ja työllisyyspalveluiden kehittämisestä. Mukana mm. hankkeen ohjausryhmästä dosentti Jorma Niemelä, puheenjohtaja Raimo Ikonen ja toimistusjohtaja Maarit Hirvonen.

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Osallistu mukaan tästä: meet.google.com/utc-gduf-gnt


Työpajojen aineistot:

1/10 Huhtikuu 2019 Järjestöjen selviytymisohjelma ja toimintaympäristö

2/10 Kesäkuu 2019 Järjestöjen yhteistyöllä lisää kilpailukykyä

3/10 Syyskuu 2019 Järjestöjen brändi, palveluiden markkinointi ja asiakasymmärrys

4/10 Lokakuu 2019 Palveluiden kehittäminen, laatu ja vaikuttavuus

5/10 Marraskuu 2019 Sote -palveluiden juridiikka ja järjestöjen sopimushallinta

6/10 Joulukuu 2019 Asiakasohjaus ja palvelupolut

7/10 Tammikuu 2020 Yhteensovittava johtajuus ja strategiatyö

8/10 Helmikuu 2020 Data-analytiikka ja tiedolla johtaminen

9/10 Huhtikuu 2020 Digitaaliset työkalut arjessa ja liiketoiminnassa

10/10 Kesäkuu 2020 Yhteiskuntavastuullisen sote- ja työllisyyspalveluiden tulevaisuus


 

   

 


Projektiryhmäläiset

Terhi Auvinen
Puh. 050 472 7000
terhi.auvinen@sociala.fi

 

 

Anne Määttä
Puh. 0400 979 932
anne.maatta@diak.fi

Keijo Piirainen
Puh. 0400 979 916
keijo.piirainen@diak.fi

Marina Steffansson
Puh. 040 198 8149
marina.steffansson@diak.fi

Socialan Yhteisen hyvän alusta -hankkeessa


 • tarjotaan järjestötaustaisille palveluntuottajille kilpailukykyä ja innovaatio-osaamista vahvistavaa muutostukea ja koulutusta,
 • kehitetään järjestöjen kanssa yhdessä asiakasarvoa lisäävä, palvelujen laatua ja tuottavuutta vahvistava alustapalvelu ja
 • rakennetaan kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhdessä vertaisoppimista ja yhteistä liiketoimintaa tukeva ekosysteemi.

Ohjausryhmän jäsenet

 • Ikonen Raimo, ohjausryhmän puheenjohtaja
 • Hasselström Kajsa, Futurice Oy
 • Kortelainen Risto, Essote
 • Ylikoski Elina, Diak
 • Pajula Elina, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
 • Suojasalmi Jussi, Sovatek-säätiö

Ohjausryhmän asiantuntijat

 • Hirvonen Maarit, Alustapalvelu Sociala Oy
 • Kainulainen Sakari, Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Niemelä Jorma, Doktriini
 • Pirskanen Pia, Etelä-Savon Ely-keskus
 • Rökman Kaija, Kela

Diakonia-ammattikorkeakoulu on hankkeessa mukana, vahvistaen järjestöjä erityisesti sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämisosaamisella. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen).