TOIMINTAMALLI

Sociala Oy kehittää alustapalvelua, jonka kautta monimuotoinen järjestöjen palvelutuotanto tarjotaan palveluiden käyttäjille. Socialan toimintamallissa järjestöt voivat tehdä yhteismarkkinointia ja rakentaa kumppanuutta. Palveluntuottajat hyödyntävät skaalaetuja ja kehittävät palveluintegraatioita osaamista jakaen ja erikoistuen. Socialan innoittamalla ja koordinoimalla yhteistyöllä saavutetaan volyymia ja kilpailuetua, jolla vahvistaa järjestötaustaisten palveluiden profiilia ja itsenäisyyttä.


Valtakunnallinen osaaminen, hinnoittelutieto sekä yhteiset toimintatavat tuovat etua maakunnan ostajille.Maarit Hirvonen, toimitusjohtaja • Sociala Oy

Alustataloudessa tulevaisuus

Tulevaisuudessa alustatalous saa yhä vahvemman jalansijan niin kansalaisten kuin hallinnonkin toiminta-areenana. Alustalla tarkoitetaan palvelua, jonka kautta resurssin omistava palveluntarjoaja ja palvelua etsivä loppukäyttäjä löytävät toisensa. Socialan kehittämä digitaalinen alusta kokoaa palveluiden käyttäjäiä, tarjoajia ja muita sidosryhmiä yli organisaatiorajojen.

Nykytilanteessa palvelujärjestöt kilpailevat keskenään. Socialan mallissa järjestöjen vaikuttavaa yhteiskehittämistä ja työnjakoa. Socialaan kuuluvat toimijat tuottavat yhteisellä toiminnallaan sosiaali- ja terveyspalveluasiakkaille lisäarvoa. Yksittäisen järjestön tuottaman palvelun arvo nousee moninkertaiseksi, kun palvelussa käytetty osaaminen ja data yhdistyvät asiakkaan palvelun sujuvuuden ja vaikuttavuuden kannalta muiden merkittävien toimijoiden palveluihin, osaamiseen ja tietoon.