PALVELUT

Koulutus

Järjestöt tarvitsevat jatkossa vahvaa Sote -markkinatuntemusta, ketterää päätöksentekokykyä, keskinäistä yhteistyötä, vahvaa brändiä ja skaalaetuja. Asiakaskeskeinen palveluiden kehittäminen, data-analytiikan tehokas käyttö ja digitaalisten ratkaisujen rooli korostuvat tulevaisuudessa. Sociala suunnittelee ja tuottaa koulutuspalveluita järjestösi tarpeisiin. Hyödynnä verkostomme asiantuntemusta ja ota yhteyttä.

Seuraava koulutustilaisuus

Aika: Maanantaina 14.1.2019 klo 14-16

Paikka: Soste ry, kokoustila Jungman, Yliopistonkatu 5, Helsinki

Ilmoittautuminen: info(at)sociala.fi

OHJELMA 14.1.2019

 


Kehittämishankkeet

Sociala koordinoi Yhteisen hyvän alusta -hanketta, jonka tavoitteena on

  • Tarjota järjestötaustaisille palveluntuottajille kilpailukykyä ja innovaatio-osaamista vahvistavaa muutostukea ja koulutusta,
  • kehittää järjestöjen kanssa yhdessä asiakasarvoa lisäävä, palvelujen laatua ja tuottavuutta vahvistava alustapalvelu ja
  • rakentaa kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhdessä vertaisoppimista ja yhteistä liiketoimintaa tukeva ekosysteemi.

Tule mukaan Kuopiossa, Mikkelissä ja Joensuussa järjestettäviin yhteiskehittelypajoihin rakentamaan palveluntuottajien uutta toimintamallia ja Yhteisen hyvän alustaa! Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, Erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen).


Verkostoituminen

Yhdessä tehdyt tarjoukset

Sociala kokoaa konsortioita perinteiseen hankintamenettelyyn, jolloin osaamista saadaan jaetuksi ja palveluista vaikuttavimpia. Kymmenen asiakasseteliä vai kokonaisuuksia? Sociala haluaa edistää eheitä, asiakaslähtöisiä palveluketjuja! Asiakassetelin käyttö sosiaalisessa kuntoutuksessa tuo mahdollisuuksia pienillekin toimijoille, mutta moniasiakkaan palvelut saattavat pirstoutua. Socialan intressinä on järjestää integroituja palveluketjuja – valinnanvapaus säilyttäen.

Yhteiset hankinnat

Palveluntuottajien yhteishankinnoilla saadaan merkittäviä kustannussäästöjä. Yhteishankintoja kannattaa tehdä silloin, kun palveluntuottajien tarpeet vastaavat tosiaan ja tuotteiden sekä palveluiden ostomäärät ovat suuria.