PALVELUT

Yhteiset hankinnat

Socialan hankintarenkaalla saavutetaan kilpailuetua edullisempien hankintojen kautta. Hankintarengas perustuu yhteisiin arvoihin, taloudellisiin päämääriin, eettisiin toimintaperiaatteisiin ja vastuullisuuteen. Socialan hankintarengas takaa laadukkaat tuotteet ja palvelut sekä parantaa järjestöjen neuvotteluasemia tavarantoimittajiiin nähden.

Tutustu polkuun Socialan hankintarenkaaseen ja liity mukaan!

Socialan hankintarengas (video)

Socialan hankintarengas (esittelydiat)

Yhteiset tarjoukset

Etuosakkailla on mahdollisuus osallistua Socialan koordinoimiin alueellisiin tarjousyhteenliittymään ja -ryhmittymään. Tarjousyhteenliittymä tai -ryhmittymä tarjoaa yhdessä lasketulla yhteisellä hinnalla, jolloin kaikki etuosakkaat menestyvät. Sociala vaikuttaa aktiivisesti tietopyynnöissä ja markkinavuoropuheluissa palvelujen kilpailuttamisen sisältöön korostaen palveluiden laatua ja vaikuttavuutta sekä mahdollisuutta yhteisiin tarjouksiin.

Yhteiskehittäminen ja asiantuntijapalvelut

Sociala tarjoaa verkostonsa avulla asiantuntijapalveluita, kuten luentoja, koulutuskokonaisuuksia ja innostavia fasilitoituja työpajoja. Kysyttyjä teemoja ovat olleet palveluiden kehittäminen, laatu ja vaikuttavuus, palvelutuotanto- ja liiketoimintaosaaminen, toimintaympäristön muutos ja palvelutuottajajärjestöjen johtaminen. Lisäksi Socialalla on kumppaneidensa kanssa käynnissä kehityshankkeita, joilla vahvistetaan järjestölähtöisia palveluita.