Järjestöt vahvistavat yhteistyöllään arvolähtöistä palvelutuotantoa

Alustapalvelu Sociala Oy:n kantaosakkaiksi on liittynyt SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Vanhustyön keskusliitto ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelujen liitto Valli ry, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Suomen Mielenterveysseura ry, Sovatek-säätiö ja Mielen ry.

Sociala Oy kokoaa järjestöjä yhteistyöhön edistääkseen ja varmistaakseen arvolähtöistä palvelutuotantoa. Yhtiö toimii yhteiskunnallisena, yleishyödyllisenä ja voittoa tavoittelemattomana yrityksenä tukien järjestöjen palvelutuotannon menestymistä sosiaali- ja terveysalalla.

Sociala Oy:n toimitusjohtaja Maarit Hirvonen on tyytyväinen vahvojen keskusliittojen kantaosakkuuksista. ”On ilo huomata, että nämä merkittävät toimijat näkevät Socialan työn järjestötaustaisen palvelutuotannon vahvistamisessa tärkeäksi. Rakennamme yhdessä palvelualustaa sote- ja kasvupalveluja tuottaville järjestöille sekä tarjoamme koulutusta ja muutostukea.”

Tuorein kantaosakas SOSTE ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita toimijoita. ”Järjestöjen palveluita on koottava yhteen ja tehtävä näkyväksi. Digitaalisilla alustoilla ja niitä käyttävillä palveluekosysteemeillä on tässä ratkaiseva rooli. Järjestöjen odotetaan ottavan paikkansa tasavertaisena kumppanina sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä. Uusien avauksia aika on nyt” toteaa SOSTE:n johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi.

Järjestöillä on oma paikkansa sote-asiakkaan vaihtoehtojen ja vaikuttavien palvelupolkujen turvaajana monituottajamallissa. Kansalaisten sekä alue- ja paikallistalouden kannalta on tärkeää, että alueelliset ja paikalliset järjestöt sekä niiden yhtiöt menestyvät sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sociala innostaa järjestöjä palvelutuotantonsa kehittämiseen ja toivottaa järjestöt tervetulleiksi mukaan verkostoon.

Lisätietoja

Maarit Hirvonen
toimitusjohtaja
gsm 050 562 3403
email maarit.hirvonen@sociala.fi

Hanna Hauta-aho
gsm  040 501 8751
email hanna.hauta-aho@sociala.fi