Asiakkaan aseman kehittämistarpeet alustataloudessa

Keijo Piiraisen ja Mervi Kivirinnan toimittama Turvaverkkoa paikkaamassa: Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 4. on asiantuntijapuheenvuorojen kokonaisuus. Artikkeleita yhdistävänä teemana on ihmisten tuen tarpeet ja sosiaali- ja terveyspalvelujen ajankohtaiset haasteet.

Asiakkaan aseman kehittämistarpeet alustataloudessa artikkelissa Hanna Hauta-aho ja Petra Rantamäki nostavat esiin järjestöjen roolia sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana.  He korostavat toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja asiakkaiden odotuksia, oikeuksia ja osallistumista. Artikkelissa peilataan palveluiden kehittämistä alustatalouden mahdollisuuksiin ja yhteisöjen laatukulttuuriin.

Kirjoittajat toivovat, että järjestöjen arvokasta osaamista ja asiakastuntemusta sekä arvopohjaista ja strategista vastuullista tekemistä ei heikennettäisi sosiaali- ja terveyspalveluita uudistettaessa. Artikkelissaan tarjotaan yhdeksi kokeilemisen arvoiseksi poluksi järjestöjen keskinäistä, sopimuspohjaista yhteistyötä ja alustatalouden mahdollisuuksien hyödyntämistä. He uskovat, että strategisesti vastuullisille toimijoille ja palveluille on aina tarvetta.

Teoksesta löytyy myös monia muita kiinnostavia ja ajankohtaisia artikkeleita. Socialan Yhteisen hyvän alusta -hankkeen projektissa työskentelevistä Hanna Hauta-ahon lisäksi omaa asiantuntemustaan ovat jakaneet diakilaiset Anne Määttä, Keijo Piirainen ja Marina Steffansson.

Julkaisu on luettavissa oheisesta linkistä:

Turvaverkkoa paikkaamassa: Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 4