Asiakasohjaus ja palvelupolut teemana Yhteisen hyvän alusta -työpajassa

Itäsuomalaiset järjestöt ja palveluiden tilaajat ovat kokoontuneet vuoden aikana yhteensä kuuteentoista Yhteisen hyvän alusta -työpajaan. Teemat ovat nousseet järjestöissä tunnistetuista kehittämismahdollisuuksista ja muutostuen tarpeista. 

Huhtikuussa pohdimme järjestöjen selviytymisohjelmaa ja toimintaympäristön muutoksia, kesäkuussa järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja kilpailukykyä, syyskuussa brändiä, palveluiden markkinointia ja asiakasymmärrystä, lokakuussa palveluiden kehittämistä, laatua ja vaikuttavuutta, marraskuussa sote- ja työllisyyspalveluiden juridiikkaa ja järjestöjen sopimushallintaa sekä joulukuussa asiakasohjausta ja palvelupolkuja.  

Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon järjestöjen lisäksi työskentelyihin on osallistunut palveluiden tilaajien edustajia Siun Sotesta, Essotesta, Ylä-Savon SOTEsta ja Kuopion kaupungilta sekä muita asiantuntijoita alueelta. 

Joulukuun työpajassa pohdimme fasilitoitujen työskentelyjen ja alustusten innoittamana järjestöjen toimintaa ja palveluita yhteisasiakkaiden palvelupolulla. Kuulimme Joensuussa Siun Soten Niina Linervon kokemuksista yhteisasiakkaiden palveluohjauksesta ja Kuopiossa Ylä-Savon SOTEn Pia Aikion näkemyksiä yhteistyöstä ja asiakaslähtöisyyden edistämisestä. Muotoilimme myös järjestöjen yhteistä alustaa ja digitaalisia palveluita.

Vuonna 2020 järjestetään vielä kymmenen Yhteisen hyvän alusta -työpajaa, joista kolme Kuopiossa, kolme Joensuussa ja kolme Mikkelissä sekä yksi kaikkien maakuntien yhteinen Varkaudessa. Tammikuun työpajojen teemana on yhteensovittava johtaminen ja strategiatyö, helmikuussa data-analytiikka ja tiedolla johtaminen, huhtikuussa digitaaliset työkalut arjessa ja liiketoiminnassa ja kesäkuussa Yhteisen hyvän alustan toimintamalli ja -kulttuuri. Tervetuloa mukaan yhteiskehittämään!

Lisätietoa 

Yhteisen hyvän alusta -hanke ja työpajat: Hanna Hauta-aho, 040 501 8751, hanna.hauta-aho@sociala.fi

Linkit 

Pia Aikio Ylä-Savon SOTEsta ja dosentti Jorma Niemelä pohtivat videolla järjestöjen roolia ja mahdollisuuksia asiakaslähtöisillä palvelupoluilla. 

Siun soten palvelusuunnittelija Niina Linervo kertoo videolla yhteisasiakkaista ja heidän asiakasohjauksestaan. 

Yhteisen hyvän alusta -hanke: http://www.sociala.fi/yhteisenhyvanalusta/

Alustapalvelu Sociala: http://www.sociala.fi

Alustapalvelu Sociala Oy on valtakunnallinen, yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yritys, joka tukee järjestöjen palvelutuotannon menestymistä sosiaali- ja terveysalalla. Sen kantaosakkaita ovat SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Vanhustyön keskusliitto ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelujen liitto Valli ry, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Suomen Mielenterveysseura ry, Sovatek-säätiö ja Mielen ry.

Alustapalvelu Socialan ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Yhteisen hyvän alusta -hanke vahvistaa järjestötaustaisia sote-palveluita. Työpajat on tarkoitettu innostavaksi yhteiskehittämisen areenaksi palveluiden järjestäjille ja kaikille järjestötaustaisille sosiaali- ja terveysalan toimijoille Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Hankkeessa konseptoidaan järjestöjen yhteinen palvelutoimintaa vahvistava digitaalinen alusta. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama hanke on osa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa.