SOCIALA OY
Toimintamallit ja palvelut


Sociala Oy kehittää digitaalista alustaa, jonka kautta monimuotoinen järjestöjen palvelutuotanto tarjotaan palveluiden käyttäjille. Socialan toimintamallissa järjestöjen uudenlaisella yhteistyöllä lisätään asiakasarvoa ja vaikuttavuutta.

Järjestöt voivat markkinoida palveluitaan ja toimintaansa yhdessä sekä rakentaa yhteistä liiketoimintaa vahvistavaa kumppanuutta.

Etuosakkaina palveluntuottajat hyödyntävät skaalaetuja ja kehittävät palveluintegraatiota osaamista jakaen ja erikoistuen. Socialan innoittamalla ja koordinoimalla yhteistyöllä saavutetaan volyymia ja kilpailuetua, jolla vahvistetaan järjestötaustaisten palveluiden profiilia ja itsenäisyyttä.

Tulevaisuudessa alustatalous saa yhä vahvemman jalansijan niin kansalaisten kuin hallinnonkin toiminta-areenana. Alustalla tarkoitetaan palvelua, jonka kautta resurssin omistava palveluntarjoaja ja palvelua etsivä loppukäyttäjä löytävät toisensa.

Socialan kehittämä digitaalinen alusta kokoaa palveluiden käyttäjiä, tarjoajia ja muita sidosryhmiä yli organisaatiorajojen.

 

ALUSTAPALVELUN ARVO


Järjestötaustaiselle palveluntuottajalle

  • Sociala mahdollistaa järjestöjen palvelutuotantoa vahvistavien osaajaverkostojen vaikuttavan toiminnan ja tarjoaa ratkaisuja yhteiskehittämiseen, yhteishankintoihin ja yhteistarjouksiin.
  • Yhteisen hyvän alusta -platform on digitaalinen ratkaisu järjestöjen keskinäisen yhteistyön vahvistamiseksi ja palvelutuotannon turvaamiseksi.
  • Tulevaisuudessa digitaalisuuden, verkostojen, yhteisöjen ja vuorovaikutuksen merkitys kasvaa. Digitalisaatio tukee toiminnan uudistumista ja erityisesti asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjille (kunnat, kuntayhtymät, maakunnat)

  • Socialassa kehitteillä oleva platform kokoaa järjestöjen asiantuntemuksen ja osaamisen nykyistä laajemmin kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien hyödynnettäväksi.
  • Järjestöissä on valtavaa potentiaalia! Luvan- ja ilmoituksenvaraisia palveluntuottajajärjestöjä on maassamme reilu tuhat ja yhtiöitä 70. Näissä työskentelee noin 37 000 työntekijää.
  • Palvelutuottajajärjestöjen osaamista, asiantuntemusta ja kokemusta voidaan hyödyntää aikaisempaa enemmän asiakaslähtöisten palvelupolkujen kehittämisessä. Järjestöjen asiantuntemuksen, osaamisen ja kokemuksen tehokas hyödyntäminen osana palvelujärjestelmää edellyttää palveluita ja osaamista koskevan yhteismitallisen tiedon systemaattista kokoamista ja järjestöjen tukemista digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa.
  • Järjestöjen palvelutuotannolla on läheinen yhteys asiakkaisiin, vapaaehtoistyöhön ja vertaistukeen. Asiakaslähtöisten digi- ja mobiilipalveluiden kehittämisessä yhteistyö eri toimijoiden kesken on keskeisessä roolissa. Vaikuttava palveluohjaus ja proaktiiviset toimintatavat edellyttävät asiakasymmärrystä, kokonaiskuvaa palvelun käyttäjästä ja tuen tarvitsijasta.

Sociala Oy

SOCIALA OY
Åkerlundinkatu 2, 4. krs
33100 Tampere


Mukaan osakkaaksi?

Jos järjestönne kiinnostui toimintamallista, lähettäkää viesti yhteydenottolomakkeella. Palaamme asiaan mahdollisimman pian!


Sote- ja työllisyyspalveluita tuottavat järjestöt ovat muutoksen äärellä määrittäessään profiiliaan ja tehtäviään suhteessa soteuudistukseen ja tulevaisuuden sote-keskuksiin. Uudistus on järjestöille mahdollisuus – tästä lisää webinaarissa... tule mukaan!
http://www.sociala.fi/sylvester-webinaarit-tukena-muutoksessa/

Lataa lisää...

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons