SOCIALA OY

Alustapalvelu Sociala on syntynyt tarpeesta tukea järjestötaustaista, arvopohjaista sote-palvelutuotantoa.  Sociala on järjestöjen perustama yhteiskunnallinen yritys, joka kokoaa palveluntuottajia vahvistaakseen järjestöjen osaamista, innovaatio- ja kilpailukykyä sekä muutostilanteiden parempaa hallintaa.

Sociala kokoaa konsortioita, toimii palveluiden integraattorina ja mahdollistaa järjestöjen palvelut. Sociala Oy ei tuota itse palveluja vaan rakentaa järjestöille alustan, jonka avulla palvelut järjestetään ja tuodaan asiakkaan saataville.

Sociala Oy:n keskeinen missio on turvata kaikkien järjestöjen sote-palvelutuotanto palveluiden, toimimalla alustatoimijana palveluiden järjestämisessä. Järjestötaustaiset palvelut on tärkeä voimavara alue- ja paikallistaloudessa. Sociala on yhteiskunnallisen yrityksen ja mahdollinen tuotto käytetään toiminnan edelleen kehittämiseen.

Socialan hallitus

Perustajajäseniä ovat SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Vanhustyön keskusliitto ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelujen liitto Valli ry, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Suomen Mielenterveysseura ry, Sovatek-säätiö ja Mielen ry.

Puheenjohtaja:

Virkamäki Markku, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Hallituksen jäsenet:

Hirvonen Maarit, Mielen ry

Knaapi Anne, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Suojasalmi Jussi, Sovatek-säätiö

Wahlbeck Kristian, Suomen Mielenterveysseura ry

  

      

  

Sociala Oy

SOCIALA OY
Åkerlundinkatu 2, 4. krs
33100 Tampere


Mukaan osakkaaksi?

Jos järjestönne kiinnostui toimintamallista, lähettäkää viesti yhteydenottolomakkeella. Palaamme asiaan mahdollisimman pian!