SOCIALA OY

Alustapalvelu Sociala Oy on järjestöjen perustama yhteiskunnallinen yritys. Se kokoaa järjestötaustaisia palveluntuottajia vahvistaakseen palveluntuottajien osaamista, innovaatio- ja kilpailukykyä sekä muutostilanteiden parempaa hallintaa.

Sociala mahdollistaa järjestöomisteisten palveluntuottajien palvelut maakunnille, kokoaa konsortiot ja toimii palveluiden integraattorina. Sociala Oy ei tuota itse palveluja vaan rakentaa järjestöille alustan, jonka avulla palvelut järjestetään.

Sociala Oy:n keskeinen missio on turvata kaikkien järjestöjen sote-palvelutuotanto maakunnille, toimimalla alustatoimijana palveluiden järjestämisessä. Järjestötaustaiset palvelut on tärkeä voimavara alue- ja paikallistaloudessa. Sociala on yhteiskunnallisen yrityksen ja mahdollinen tuotto käytetään toiminnan edelleen kehittämiseen.

Socialan hallitus

Perustajajäseniä ovat SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Vanhustyön keskusliitto ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelujen liitto Valli ry, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Suomen Mielenterveysseura ry, Sovatek-säätiö ja Mielen ry.

Puheenjohtaja:

Virkamäki Markku, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Hallituksen jäsenet:

Dufva Virpi, Vanhus- ja lähimmäispalvelujen liitto Valli ry

Hirvonen Maarit, Mielen ry

Knaapi Anne, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Lausvaara Anni, Vanhustyön keskusliitto ry

Suojasalmi Jussi, Sovatek-säätiö

Wahlbeck Kristian, Suomen Mielenterveysseura ry

  

      

  

Sociala Oy

SOCIALA OY
Åkerlundinkatu 2, 4. krs
33100 Tampere


Mukaan osakkaaksi?

Jos järjestönne kiinnostui toimintamallista, lähettäkää viesti yhteydenottolomakkeella. Palaamme asiaan mahdollisimman pian!